štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Plan generalne regulacije za objekte termoelektrane "Nikola Tesla A" sa pripadajućom deponijom

Godina realizacije: 2008

 Plan generalne regulacije predstavlja dugoročnu projekciju razvoja i prostornog uređenja lokacije, određuje pravila regulacije, kao i pravila uređenja i građenja.

Kompleks Termoelektrane "Nikola Tesla A", kao važan kompleks u širem urbanom okruženju, predstavlja celinu od strateškog značaja, čije je korišćenje i izgradnja od opšteg interesa.

Plan je urađen uz uvažavanje stečenih planskih obaveza, postojeće fizičke strukture, mreže infrastrukture u kompleksu elektrane, kao i planirane saobraćajne infrastrukture.

Baziran je na funkcionalnom i tehničko-tehnološkom principu i principu uspostavljanja urbanističkih celina i režima korišćenja prostora prema planiranim namenama.

Namena prostora je uslovljena karakterom celine unutar kompleksa Termoelektrane: pogonska, skladišna, administrativna celina i deponija pepela.

1
 

povratak