štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Generalni plan revitalizacije pruge uzanog koloseka Šargan Vitasi-Mokra Gora sa pratećim objektima u zoni područja "Šarganska osmica" sa elementima regulacionog plana

Godina realizacije: 2002

"Šarganska osmica" se nalazi u Zapadnoj Srbiji u blizini granice sa Republikom Srpskom na prevoju između planina Zlatibora i Tare, odnosno u severozapadnom delu zlatiborkog masiva oko 60 km, udaljena od Užica.

 To je nekadašnja uskokolosečna pruga 0,76 m, od stanice Šargan Vitasi do stanice Mokra gora u dužini od 16370 m predstavlja deo pruge od Beograda preko Užica Sarajeva i Mostara do Dubrovnika i Herceg Novog, kojom je 1925. godine izvršeno povezivanje Srpskih državnih železnica sa Bosanskim železnicama (pruga Beograd-Sarajevo) i u eksploataciji je bila do 1974. godine kada je ukinuta.

Pruga je jedinstvena po tome što na relativno kratkom rastojanju savlađuje visinsku razliku od oko 250 m. U području železničke stanice Jatare trasa pruge dva puta prolazi kroz istu geografsku tačku na različitim nadmorskim visinama i pravi takozvanu "osmicu" zbog kojog je između ostalog i osobena.

Na nivou Generalnog plana sa elementima regulacionog plana definisana je koncepcija uređenja i organizacije prostora, sa posebnim osvrtom na razmatranje ograničenja, utvrđivanje generalnih regulacionih, tehničkih i nivelacionih rešenja , a sve u cilju uređenja prostora pruge i pružnog pojasa kao dela mreže infrastrukturnih objekata sa prostorom i objektima železničkih stanica i pratećih objekata u okviru kompleksa "Šarganska osmica " sa stanicama Mokra gora, Jatare i Šargan Vitasi, u dužini oko 16.50 km i površinom oko 168 ha. Takože je definisan i položaj ostalih infrastrukturnih sistema, pravila za njihovo ukrštanje i funkcionisanje, formiranje čvorišta, uz unapred sagledane aspekte izgradnje, rekonstrukcije i funkcionisanja infrastrukturnih sistema u koridoru i njihovih veza sa neposrednim okruženjem.

povratak