Saobraćajni institut CIP :: Planovi detaljne regulacije http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/planskaIUrbanistickaDokumentacija/planoviDetaljneRegulacije/rss.html Lista vesti sr http://www.sicip.co.rs/thumbnail/thumb-planovi_det_regulacije.jpg?thumbId=964&fileSize=10828&contentType=image/jpeg&lastModified=1276694085000 Saobraćajni institut CIP :: Planovi detaljne regulacije http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/planskaIUrbanistickaDokumentacija/planoviDetaljneRegulacije/rss.html Plan detaljne regulacije, rekonstrukcije i modernizacije železničke pruge Beograd - Niš, deonica Gilje - Ćuprija - Paraćin http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/planskaIUrbanistickaDokumentacija/planoviDetaljneRegulacije/story/440/Plan+detaljne+regulacije%2C+rekonstrukcije+i+modernizacije+%C5%BEelezni%C4%8Dke+pruge+Beograd+-+Ni%C5%A1%2C+deonica+Gilje+-+%C4%86uprija+-+Para%C4%87in.html U okviru prioritetnih razvojnih projekata, JP "Železnice Srbije" planira da izvrši rekonstrukciju i modernizaciju železničke pruge Beograd - Niš. Prvom fazom ovog projekta obuhvaćena je rekonstrukcija i modernizacija postojeće pruge na deonici Gilje - Ćuprija - Paraćin, kao funkcionalno prostorne celine. Planska rešenja rekonstrukcije i modernizacije podrazumevaju izgradnju dvokolosečnog železničkog mosta preko Velike Morave, što uslovljava izmenu trase pruge od stajališta Gilje do mesta Zmič, sa rekonstrukcijom staničnog platoa i koloseka stanice Ćuprija, (uz zadržavanje svih funkcija u stanici Ćuprija) i formiranje novog stajališta Gilje.

U okviru prioritetnih razvojnih projekata, JP "Železnice Srbije" planira da izvrši rekonstrukciju i modernizaciju železničke pruge Beograd - Niš.

 Prvom fazom ovog projekta obuhvaćena je rekonstrukcija i modernizacija postojeće pruge na deonici Gilje - Ćuprija - Paraćin, kao funkcionalno prostorne celine. Planska rešenja rekonstrukcije i modernizacije podrazumevaju izgradnju dvokolosečnog železničkog mosta preko Velike Morave, što uslovljava izmenu trase pruge od stajališta Gilje do mesta Zmič, sa rekonstrukcijom staničnog platoa i koloseka stanice Ćuprija, (uz zadržavanje svih funkcija u stanici Ćuprija) i formiranje novog stajališta Gilje.

Planskom dokumentacijom, odnosno rekonstrukcijom je obuhvaćena i sadašnja dvokolosečna pruga od Ćuprije do Paraćina odnosno formiranje nove jednokolosečne veze "Rasputnica-Ćuprija-Paraćin", (napuštanja jednog koloseka, prelazak sa levog na desni kolosek), i izgradnje novog koloseka (na mestu uklapanje postojeće i planirane trase pruge) koji zauzima paralelni položaj sa postojećom trasom do ulaska u stanicu Paraćin.

 Ukupna dužina rekonstruisane dvokolosečne pruge je 10,18 km, a jednokolosečne pruge je 6,8 km.

Planirane aktivnosti rekonstrukcije i modernizacije unaprediće tehnologiju rada ukupnih železničkih postrojenja na datom prostoru, što će rezultirati smanjenjem ukupnih troškova, kao i unapređenjem stanja životne sredine u koridoru pruge.

 

]]>
Tue, 15 Jun 2010 22:18:18 +0100 Planovi detaljne regulacije http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/planskaIUrbanistickaDokumentacija/planoviDetaljneRegulacije/story/440/Plan+detaljne+regulacije%2C+rekonstrukcije+i+modernizacije+%C5%BEelezni%C4%8Dke+pruge+Beograd+-+Ni%C5%A1%2C+deonica+Gilje+-+%C4%86uprija+-+Para%C4%87in