Saobraćajni institut CIP :: Konkursi http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/konkursi/rss.html Lista vesti sr http://www.sicip.co.rs/thumbnail/1b-thumbnail.jpg?thumbId=756&fileSize=5949&contentType=image/jpeg&lastModified=1276088293000 Saobraćajni institut CIP :: Konkursi http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/konkursi/rss.html Konkursno rešenje mosta preko Save na donjem špicu Ade Ciganlije http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/konkursi/story/177/Konkursno+re%C5%A1enje+mosta+preko+Save+na+donjem+%C5%A1picu+Ade+Ciganlije+.html Konkursno rešenje mosta preko Save na donjem špicu Ade Ciganlije je čelična konstrukcija mosta sa kosim kablovima i jednim pilonom. Ukupna dužina mosta je 980 m. Širina mosta je 45 m sa 6 kolovoznih traka , 2 koloseka za LRT i biciklističke i pešačke staze.

Konkursno rešenje mosta preko Save na donjem špicu Ade Ciganlije je čelična konstrukcija mosta sa kosim kablovima i jednim pilonom. Ukupna dužina mosta je 980 m. Širina mosta je 45 m sa 6 kolovoznih traka , 2 koloseka za LRT i biciklističke i pešačke staze.

 

]]>
Fri, 28 May 2010 23:16:41 +0100 Konkursi http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/konkursi/story/177/Konkursno+re%C5%A1enje+mosta+preko+Save+na+donjem+%C5%A1picu+Ade+Ciganlije+
Konkursno rešenje za novi most preko Dunava u Novom Sadu http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/konkursi/story/179/Konkursno+re%C5%A1enje+za+novi+most++preko+Dunava+u+Novom+Sadu+.html Prilazna kontinualna konstrukcija, raspona L=40+60+40=140m. Glavna mostovska kontinualna konstrukcija iznad reke, raspona L=91.73+188.3+84.75=364.78m. Priobalne konstrukcije, preko Kameničkog puta, sistema proste grede, sa rasponom od L=18.45m. Konstrukcije mostova u okviru petlje "Kej žrtava racije".

Prilazna kontinualna konstrukcija, raspona L=40+60+40=140m. Glavna mostovska kontinualna konstrukcija iznad reke, raspona L=91.73+188.3+84.75=364.78m. Priobalne konstrukcije, preko Kameničkog puta, sistema proste grede, sa rasponom od L=18.45m. Konstrukcije mostova u okviru petlje "Kej žrtava racije".

 

]]>
Fri, 28 May 2010 23:18:12 +0100 Konkursi http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/konkursi/story/179/Konkursno+re%C5%A1enje+za+novi+most++preko+Dunava+u+Novom+Sadu+
Idejno arhitektonsko rešenje pravoslavnog spomen hrama sa pratećim sadržajima na Bagdali u okviru kompleksa parka "Bagdala" u Kruševcu http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/konkursi/story/294/Idejno+arhitektonsko+re%C5%A1enje+pravoslavnog+spomen+hrama+sa+prate%C4%87im+sadr%C5%BEajima+na+Bagdali+u+okviru+kompleksa+parka+%22Bagdala%22+u+Kru%C5%A1evcu.html I nagrada

I nagrada

 

]]>
Fri, 28 May 2010 23:28:47 +0100 Konkursi http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/konkursi/story/294/Idejno+arhitektonsko+re%C5%A1enje+pravoslavnog+spomen+hrama+sa+prate%C4%87im+sadr%C5%BEajima+na+Bagdali+u+okviru+kompleksa+parka+%22Bagdala%22+u+Kru%C5%A1evcu
Urbanističko-arhitektonsko rešenje za uređenje centralnog trga u Rumi http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/konkursi/story/296/Urbanisti%C4%8Dko-arhitektonsko+re%C5%A1enje+za+ure%C4%91enje+centralnog+trga+u+Rumi.html II nagrada

II nagrada

 

]]>
Fri, 28 May 2010 23:34:59 +0100 Konkursi http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/konkursi/story/296/Urbanisti%C4%8Dko-arhitektonsko+re%C5%A1enje+za+ure%C4%91enje+centralnog+trga+u+Rumi