štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Ispitivanje konstrukcija novoizgrađenih vijadukata "A", "C" i "D" desne saobraćajne trake u sklopu petlje "Batajnica" deonice Batajnica - Dobanovci na autoputu E-75

Godina realizacije: 2012.

Konstrukcije desne trake vijadukata na petlji "Batajnica" prostiru se od stacionaže km 187+012.36 do stacionaže km 188+406.53 autoputa E-75 deonice Batajnica - Dobanovci. Armiranobetonska prethodno napregnuta konstrukcija vijadukata se sastoje od četiri nezavisne dilatacione celine (lamele "A", "B", "C" i "D") čija dužina varira između 275.00m i 410.00m.

slika

povratak