štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Ispitivanje novog armiranobetonskog prethodno napregnutog drumskog mosta i dva vijadukta na obilaznici oko Bijelog polja

Godina realizacije: 2012.

Ukupna dužina mosta je 94,66m, jednog vijadukta 82,99m a drugog 66,50m. U poprečnom preseku most i duži vijadukt se sastoje od montažnih armiranobetonskih prethodno napregnutih nosača, a kraći vijadukt izveden je kao kontinualna armiranobetonska ramovska konstrukcija.

slika

povratak