štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Ispitivanje novog (nizvodnog) armiranobetonskog prednapregnutog drumskog mosta preko reke Dunav u mestu Beška, pod uticajem statičkog i dinamičkog probnog opterećenja

Godina realizacije: 2011.

Ispitivanje novog (nizvodnog) drumskog mosta preko Dunava kod Beške, koji je izgrađen u sastavu Koridora 10. Most se sastoji od niza kontinualnih konstrukcija sandučastog poprečnog preseka ukupne dužine 2 205 m.  

Prilazne kontinualne konstrukcije sandučastog poprečnog preseka dužine: 4h45,0=180,0m   5x45,0=225,0m    4x6x45,0=270,0x4=1080,0m   4x45,0=180,0m;

Glavna mostovska konstrukcija, koja dominira na ovom mostu, projektovana je kao kontinualni ram sa rasponima L=60,0+105,0+210,0+105,0+60,0=540,0m

slika

slika 1

povratak