štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Ispitivanje armiranobetonskih drumskih mostova leve trake autoputa E-75 Horgoš-Novi Sad, deonica od km 1+125 do km 28+000

Godina realizacije: 2011.

Ispitivano je sedam mostova u trupu autoputa. Mostovi su sistema prostih greda u fazi montaže,koji se potom monolitizuju - kontinuiraju armiranobetonskom kolovoznom pločom ili ramovske konstrukcije koje se liju na licu mesta. Ukupna dužina mostova je od L=31,10m do L=56,10m.

slika

povratak