štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Ispitivanje konstrukcije pod dejstvom probnog opterećenja nadvožnjaka preko autoputa E-75 Deonica: Bukurevac - Granica BJRM od km 965+996.51 do km 976+250.30 "Prelaz br. 01", "Prelaz br. 02" , "Prelaz br. 03"

Godina realizacije: 2009

Mostovi su sistema prostih, prednapregnutih, montažnih greda, raspona L=24,00+24,00m.

1
 

povratak