štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta fazne izgradnje pruge od postojeće pruge Smederevo – Mala Krsna do industrijske luke u Smederevu

13. 11. 2017

Na osnovu Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ br. 135/2004 i 36/2009) kojim se regulišu pitanja od značaja za procenu uticaja na životnu sredinu, Saobraćajni institut CIP uradio je studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta fazne izgradnje pruge od postojeće pruge Smederevo – Mala Krsna do industrijske luke u Smederevu.

Ova studija urađena je na osnovu:

  • Idejnog projekta izgradnje pruge od postojeće pruge Smederevo - Mala Krsna do industrijske luke u Smederevu, koji je takođe izradio Saobraćajni institut CIP 2005. godine.
  • Podataka dobijenih od strane Gradske uprave Grada Smedereva - Odeljenja za zaštitu životne sredine.
  • Sprovedenih terenskih istraživanja.
  • Važeće zakonske regulative i planske dokumentacije.

Izvršena je identifikacija zagađivača životne sredine u koridoru buduće pruge, kao i analize postojećeg kvaliteta zemljišta, podzemnih voda i vazduha, a akreditovana laboratorija Saobraćajnog instituta CIP izvršila je ciljna merenja buke na ovom prostoru.

Na osnovu kvantifikacije značajnih uticaja projekta predviđene su mere za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje mogućih negativnih uticaja projekta na stanje životne sredine u koridoru pruge, u toku izvođenja projekta, korišćenja pruge i u slučaju udesa . U okviru studije definisan je plan monitoringa buke i vibracija u toku izgradnje i korišćenja pruge.

Ministarstvo zaštite životne sredine dalo je saglasnost na predmetnu studiju o proceni uticaja na životnu sredinu (Rešenje o saglasnosti br. 353-02-00137/2017-02 od 21. 09. 2017. godine.)

image1