štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Pruga Beograd – Budimpešta Prva faza Beograd – Stara Pazova

28. 11. 2017

Cilj modernizacije železničke veze Beograda i Budimpešte, odnosno kraka Koridora X ka Budimpešti, je da se rekonstrukcijom postojeće jednokolosečne pruge i izgradnjom drugog koloseka formira savremena dvokolosečna pruga “visoke performanse” za mešovit (putnički i teretni) saobraćaj i brzinu do 200km/h.

Ovaj posao ugovoren je sa Kineskim konzorcijumom "China Railway International" i "China Comunication Construction Company", kao rezultat multilateralnog sporazuma Kina - Srbija - Mađarska o izgradnji brze pruge.

Saobraćajni institut CIP, uradio je projektnu dokumentaciju za početak gradnje prve faze dvokolosečne pruge Beograd-Budimpešta, za deonicu Beograd "Centar" - Stara Pazova i očekuje se početak radova.

Rekonstrukcija i izgradnja pruge za velike brzine, podrazumeva brojne intervencije na trasi pruge, stanicama i staničnim sadržajima, denivelisanje ukrštanja pruge sa drumskim saobraćajnicama, izgradnju objekata na pruzi poput mostova, podvožnjaka i nadvožnjaka, kao i modernizaciju opreme.

Deo planiranih radova koji se odnose na ugradnju savremenog signalno-sigurnosnog i telekomunikacionog sistema, sistema napajanja i ostalih elektro sistema, po prvi put će se izvoditi u ovom delu Evrope. Zadatak ovih savremenih informacionih sistema je da povežu signalizaciju i omoguće pravovremeno reagovanje i prenos svih informacija pravo u kabinu vozača, jer je pri velikim brzinama praktično nemoguće vizuelno praćenje klasičnih znakova i signala.

Projektom, na ovoj deonici dugoj 34km, planiran je rad na kolosecima u stanicama i na otvorenoj pruzi, od čega će biti položeno 27km potpuno novih koloseka dok će oko 84km koloseka biti rekonstruisano, a planirana je i zamena i ugradnja 150 novih skretnica.

Pruga Beograd - Budimpešta predstavlja deo tradicionalnog železničkog tranzitnog koridora za vezu Zapadne i Centralne Evrope sa Grčkom, Turskom i Bliskim Istokom. Ali ova pruga ima i visok nacionalni značaj, jer povezuje tri velika grada i železnička čvora: Beograd, Novi Sad i Suboticu, kao i veliki broj naselja i industrijskih centara.