štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

KLINIČKI I ZDRAVSTVENI CENTRI

12. 10. 2017

Na osnovu izrečenih potreba sedam kliničkih i zdravstvenih centara, i zaključaka Koordinacionog tela, osnovanog od Vlade Republike Srbije, a u cilju ostvarenja savremenijeg nivoa zdravstvene zaštite pacijenata i uslova rada osoblja, u Saobraćajnom institutu CIP je u toku izrada tehničke dokumentacije za sanaciju, adaptaciju, rekonstrukciju, dogradnju ili izgradnju sledećih centara i objekata:

  1. Urgentni centar KCS u Beogradu
  2. Klinika za neurohirurgiju KCS
  3. Klinika za ginekologiju i akušerstvo KCS - „Višegradska"
  4. Univerzitetska dečja klinika „Tiršova"
  5. KBC Zemun
  6. Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje" (Video)
  7. KBC „Dr Dragiša Mišović"

Za deo prostora u objektima Univerzitetske dečje klinike „Tiršova", Klinike za ginekologiju i akušerstvo KCS - „Višegradska" i KBC „Dr Dragiša Mišović" završena je izrada projekata, pribavljeni su akti kojima se odobrava izvođenje radova, izabran je ili je izbor izvođača radovau toku, tako da se očekuje početak izvođenja radova.

Za preostale zdravstvene objekte izrada tehničke dokumentacije je završena ili je izrada u završnoj fazi, a procedura za pribavljanje akta kojim se odobrava izvođenje radova je u toku.

Prema planiranoj dinamici, izvođenje radova na svih sedam objekata, biće realizovano u naredne dve godine, čime bi se standard lečenja u njima podigao na najviši nivo.

sl