štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Glavni projekat stambeno-poslovnog kompleksa "Stepa Stepanović" u Beogradu

Beograd 20. 12. 2010

Lokacija je na 6 km jugoistočno od centra Beograda, na površini od oko 42 ha, kompleksa bivše kasarne "Stepa Stepanović" na Voždovcu. Ova prostorna celina, poznata i kao kasarna „4. juli“, izmenama i dopunama Generalnog plana Beograda, predviđena je za stanovanje i oivičena Voždovačkim kružnim putem na severu i Kumodraškom ulicom na istoku, a povezuje se sa ulicom Vojvode Stepe na zapadu, dok ga zelene površine okružuju sa juga.

lokacija stambeno-poslovnog kompleksa
lokacija stambeno-poslovnog kompleksa
lokacija stambeno-poslovnog kompleksa

Planski osnov - projektovanje

Urbanistički projekat, kao osnov za izradu tehničke dokumentacije, izradio je Urbanistički zavod Beograda. Saobraćajni institut CIP izradio je projekte prethodnih (geodetskih i geotehničkih radova) i pripremnih radova za kompleks. Završavaju se glavni projekti stambenih i stambeno poslovnih kao i javnih objekata - poslovno-komercijalnog kompleksa sa domom zdravlja i pijacom, jedan vrtić, dva obdaništa i dve škole. Deo stambeno poslovnih objekta kompleksa radi projektantska kuća ZAP iz Beograda. Saobraćajni institut CIP radi sve projekte saobraćajne i tehničke infrastrukture, parternog uređenja i ozelenjavanja slobodnih površina.

Stambeno-poslovni kompleks u brojkama

  • Površina kompleksa: 42,36 ha
  • Broj stanova: 4612
  • Broj lokalaČ 149
  • Bruto površina stambenih objekata: 440.000 m2
  • Bruto površina pratećih sadržaja: 19.000 m
  • Bruto površina poslovno-komercijalnih objekata: 55.000 m2
  • Ukupna dužina saobraćajnica: 10.500 m
  • Ukupno parking mesta: 4.799
sl3

Infrastrukturna opremljenost

Predviđena je kompletna infrastrukturna opremljenost kompleksa:
elektroenergetske instalacije sa 29 novih trafo-stanica, telekomunikaciona mreža sa oko 1.000 telefonskih priključaka i optičkih kablova do svakog stana, toplovodni sistem daljinskog grejanja, vodovodna, protivpožarna i kanalizaciona infrastruktura.

Koncept uređenja prostora

Projektovanje prostora na najvišem je nivou sa stanovišta javnih sadržaja, dostupnosti i kvaliteta života u gradu, a sa stanovišta organizacije stanova, u skladu je sa trendovima u potražnji stanova u poslednjih nekoliko godina. U objektima će biti zastupljena široka struktura stanova, od garsonjera do četvorosobnih. U prizemljima su predviđeni i stanovi prilagođeni licima sa posebnim potrebama.

Konstrukcija objekata je takva da budućim vlasnicima omogućava da unutrašnji prostor prilagođavaju svojim potrebama. Planirane zgrade su postavljene kao slobodnostojeće, u formi otvorenog bloka. Svaki od objekata se sastoji iz više lamela. U zgradama koje su orijentisane prema središnjoj saobraćajnici kompleksa u prizemljima su planirani lokali. Svi prateći sadržaji definisani su u skladu sa potrebama i normativima za oko 13300 stanovnika.

U centralnom delu kompleksa planirana je parkovska površina i poslovno-komercijalni objekat sa svim sadržajima za snabdevanje, kulturni život stanovnika i zdravstvenu zaštitu.

 

slika1