štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Glavni projekat mosta preko reke Lim u Prijepolju

13. 12. 2010

Drumsko pešački most je kontinualni nosač na 3 polja, raspona L=30+41+30=101,0m, izrađen od prednapregnutog betona. Nalazi se oko 150m uzvodno od ušća reke Mileševke u Lim, i spaja gradsko jezgro grada Prijepolja, sa levom obalom reke i prostorom koji je pogodan za dalji razvoj grada.

sl1
Most preko Lima
Most preko Lima

Zbog uslova nivoa velikih voda ispod mosta i niveletnog uklapnja u saobraćajnice na levoj i desnoj obali , most je morao imati malu statičku visinu konstrukcije, što je uz uslov širine kolovoza i pešačkih staza, uslovilo da se most formira iz dva paralelna sanduka.

Reka Lim , koja je u ovom predelima planinska reka , ima velike oscilacije nivoa voda, zahteva objekte koji su duboko fundirani u kvalitetnim materijalima. Ovaj most je fundiran u magmatskim stenama (dijabazima).

Most je predviđen za drumski i pešački saobraćaj i ima ukupnu širinu kolovoza od B=13.05m. Most je ispitan teretom od 120t, i odgovara kategoriji gradskih mostova.