štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Hitne intervencije u koritu reke Trpušnice kod Trgovišta

01. 09. 2010

Završena brana u Trgovištu

Tokom nedavnih poplava u Pčinjskom okrugu (maj 2010), aktivirala su se brojna klizišta od kojih je najkritičnije po mogućim posledicama bilo ono na levoj obali reke Tripušnice, udaljeno oko 1200 m uzvodno od naselja Trgovište.

Neposredan povod za aktiviranje klizišta je ektremna količina padavina u kratkom intervalu kada je došlo do maksimalnog zasićenja tla vodom i pokretanja već od ranije nestabilnih delova padine. Procenjeno je da koincidencija mogućeg naklizavanja tla u korito reke i velikih proticaja u koritu predstavlja potencijalnu opasnost za naselje Trgovište, pa se javila potreba za hitnim merama koje bi ublažile efekte pokretanja tla.

Naime, postojala je verovatnoća da se nastavkom intenzivnijih padavina može brže aktivirati znatan deo klizišta koji bi prostor korita zapunio u visini od 3 do 5 m i dužini 50 do 100 m, čime bi se formirala veštačka ustava (brana). U tom slučaju nastala bi akumulacija vode koja bi mogla da razori ovako stvorenu prepreku i stvori razorni poplavni talas nizvodno ka naselju.

Neujednačenost sastava klizišta, kratak vremenski rok za intervenciju i otežana pristupačnost za radove u samom klizištu, onemogućili su tehničke intervencije na poboljšanju stepena stabilnosti padine. Takođe, se nije moglo pouzdano znati da li bi i uobičajene mere sanacije klizišta mogle dati zadovoljavajuće rezultate, pogotovu pošto su kretanja terena bila u toku.

U obilasku terena i pregledu trenutnog stanja učestvovali su predstavnici Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova iz Vranja i iz Beograda. Detaljne preglede terena i osnovna geodetska snimanja i geotehnička istraživanja uže lokacije reke izvela je stručna ekipa Saobraćajnog instituta CIP.

Tehničko rešenje predviđeno glavnim projektom Saobraćajnog instituta CIP predvidelo je formiranje privremene, a kasnije i stalne bujične pregrade. Ovakva građevina je imala zadatak da ublaži razarajuće dejstvo poplavnog talasa i delimično zaustavi vučeni nanos.

Lokacija pregradnog mesta je na oko 200 m od naselja gde su građevinske mašine imale nesmetan pristup. Pogodnost je i ta što bi do tog profila poplavni talas stigao već delimično ublažen.

slika2
Brana u Trgovištu
Brana u Trgovištu
Visina pregrade od dna korita reke do preliva je 2.2 m, a ukupna visina 3.7 m. Pregradni profil je oko 45 m, a ukupna dužina slapišta 22 m. Brana je izgrađena u periodu jun - avgust 2010 godine, uz stručni nadzor Saobraćajnog instituta CIP.