štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Rekonstrukcija Bulevara kralja Aleksandra

Beograd 01. 09. 2010

Završeni radovi na Bulevaru kralja Aleksandra

Izuzetan izazov za stručnjake Saobraćajnog instituta CIP je bio Projekat rekonstrukcije tramvajske dvokolosečne pruge, tramvajske kontaktne mreže, kolovoza, trotoara i infrastrukture u Bulevaru kralja Aleksandra, od Vukovog spomenika do Ulice gospodara Vučića (Cvetkova pijaca). Projekat je obuhvatio radove na:

  • Rekonstrukciji tramvajske dvokolosečne pruge, kolovoza i trotoara
  • Rekonstrukciji kanalizacione mreže
  • Rekonstrukciji tramvajske kontaktne mreže
  • Saobraćajnoj opremi i signalizaciji
  • Osvetljenju
  • Zaštiti i izmeštanju postojećih elektroenergetskih objekata
  • Telekomunikacionoj infrastrukturi
  • Zaštiti postojećeg toplovoda i
  • Katodnoj zaštiti.
slika1
Bulevar kralja Aleksandra
Bulevar kralja Aleksandra
Ukupna dužina rekonstruisane deonice iznosi 2,5 km, a radovima je zahvaćen poprečni profil u punoj širini, od zgrade do zgrade.

Projektom je tramvajska baštica širine 7,5 m, sa dvokolosečnom prugom izmeštena u središnji deo Bulevara.

Šest tramvajskih stajališta po smeru je uz koloseke obostrano postavljeno između tramvajskih koloseka i saobraćajnice. Prostor za parkiranje automobila je predviđen sa obe strane Bulevara. Pešački koridori, locirani između saobraćajnice i zgrada, odnosno parkinga i zgrada, obrađeni su dekorativnim dvoslojnim betonskim pločama. U zoni trotoara formiran je novi drvored i nova kandelaberska rasveta.

Nova, centralna rasveta Bulevara je postavljena na stubovima kontaktne mreže koji su locirani u sredini saobraćajnice.

U okviru projekta rekonstrukcije Bulevara kralja Aleksandra urađena je i kompletna rekonstrukcija infrastrukture: elektroenergetske mreže (10kV i 1kV), telekomunikacionih inastalacija, vodovodne i kanalizacione mreže, svetlosne signaliazcije, a izvedeni su i radovi na novom adaptibilnom upravljanju saobraćajem, kao i novi semafori opremljeni sa zvučnom signalizacijom za slabovide i slepe.

slika2
Bulevar kralja Aleksandra
Bulevar kralja Aleksandra
Ovako kompleksan, multidisciplinarni projekat je zahtevao puno angažovanje projektanata Saobraćajnog instituta CIP, svih stručnjaka različitih profila, kako na izradi Glavnog projekta rekonstrukcije, tako i pri vršenju stručnog nadzora na izvođenju radova.