štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Rafinerija po svetskim standardima

16. 06. 2010

U Saobraćajnom institutu CIP je u toku izrada projekata za izgradnju raginerije nafte u Smederevu. Investicija oko 250 miliona dolara.

slika

Za Investitora Comico oil d.o.o., u toku je izrada Glavnih projekata rafinerije za preradu sirove nafte na teritoriji grada Smedereva. Planirana količina sirove nafte koja će se dnevno prerađivati u rafineriji, iznosi 100.000 barela odnosno 15.800m3. Izlazni proizvodi rafinerije će biti najkvalitetnija goriva evropskog standarda i to benzin, dizel sa malim sadržajem sumpora, kerozin, mazut, lož ulje, asfalt i tečni naftni gas. Planira se projektovanje nadzemnih rezervoara za sirovu naftu i gotove proizvode. Rafinerija će biti najsavremenijeg tipa i zadovoljavaće stroge evropske standarde u pogledu životne sredine.

Projektom će biti obezbeđena recilkulacija vode u sistemu, tako da će ispuštanje biti svedeno na minimum, uz kontinulano prečiščavanje. Predviđa se postavljanje monitoring stanica za praćenje kvaliteta vazduha. Sva isparenja koja će se javljati u toku rada rafinerije (pretakanje, prerada, skladištenje) biće sakupljena i posle prerade ispuštena u okolinu. Najsavremenijim pretakalištem na Dunavu vršiće se snabdevanje sirovom naftom. Odvoz gotovih proizvoda je auto i vagon cisternama. Snabdevanje električnom energijom biće iz sopstvenih izvora rafinerije.