štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Projekat rekonstrukcije tramvajske pruge, kolovoza i trotoara na Trgu Slavija sa projektima uređenja saobraćajnice Nemanjina od Ulice kralja Milutina do Ulice Svetozara Markovića sa pripadajućom infrastrukutom i uređenje saobraćajnice Bulevar oslobođenja u postojećoj regulaciji sa pripadajućom infrastrukturom

16. 11. 2017

Projektom rekonstrukcije Trga Slavija su obuhvaćeni građevinski radovi na rekonstrukciji tramvajske pruge, kolovoza i trotoara, izmeštanja trolejbuskog, autobuskog i tramvajskog stajališta sa trga Slavija, radovi na rekonstrukciji dela Ulice kralja Milutina između Nemanjine ulice i Ulice kralja Milana, rekonstrukcija kontaktne mreže, vodovodne i toplovodne mreže, osvetljenja, izmeštanje i zaštita postojećih komunalnih instalacija i rekonstrukcija elektroenergetske instalacije kao i ugradnja odgovarajuće saobraćajne signalizacije i opreme.

Novim konceptom saobraćajnog rešenja Trga Slavija saobraćaj će u velikoj meri biti rasterećen jer su izvedene tri saobraćajne trake za automobilski saobraćaj u kružnom toku, širine po 3,75m. Takođe u kružnom toku su projektovane dve izdvojene saobraćajne trake za vozila JGPP-a koje su širine po 3,5m, pri čemu je saobraćajna traka za kretanje tramvaja sa unutrašnje strane, odnosno bliža kružnom toku.

Postojeće centralno kružno ostrvo je zadržano sa smanjenim poluprečnikom. Novine na Trgu Slavija svakako su zasebne saobraćajne trake za direktno kretanje automobila iz Nemanjine ulice u Bulevar oslobođenja i iz Mekenzijeve u Beogradsku ulicu. Takođe je projektovana i izdvojena traka za vozila JGPP-a, tzv ''žuta traka'' u Ulici kralja Milana, na potezu od ulice kralja Milutina do kružnog toka Slavija.

Projektovani kružni tramvajski kolosek u traci za javni gradski prevoz je dužine 247,92m, a na njega se priključuju tramvajski koloseci iz Bulevara oslobođenja, Beogradske i Nemanjine ulice, gde je kompletna stara tramvajska konstrukcija zamenjena novom koja je urađena po najnovijim standardima i sa gumenim izolacionim elementima postavljenim uz bokove šine čime je obezbeđena elektroizolovanost sistema, redukcija buke i vibracija.

Postojeće trolejbusko i autobusko stajalište je izmešteno sa kružnog toka u Ulicu kralja Milana neposredno ispred ulaza u kružni tok Slavija. Takođe je izmešteno i tramvajsko stajalište u Nemanjinoj ulici na deo tramvajske pruge između Ulice Svetozara Markovića i Ulice kralja Milutina.

Za potrebe informisanja putnika JGPPa, predviđeni su info displeji na 4 stajališta u Nemanjinoj, na 2 stajališta u Ulici Kralja Milana i na 4 stajališta u Bulevaru oslobođenja. Duž stajališta za tramvaje u Nemanjinoj ulici predviđena je pešačka ograda. Radi povećane bezbednosti pešaka, pešačka ograda je predviđena i u svim zonama nekadašnjih pešačkih prelaza na prilazima kružnom toku Slavija.

Po novoprojektovanom rešenju, semaforizovane su dve nove raskrsnice, raskrsnica ulica Kralja Milutina i Nemanjine i raskrsnica ulica Kralja Milutina i Kralja Milana, koje će raditi u koordinaciji sa drugim semaforizovanim raskrsnicama na tom potezu.

U okviru projekta rekonstrukcije Slavije obrađen je i deo ulice kralja Milutina između Nemanjine ulice i Ulice kralja Milana, u dužini od 110m kao kolsko-pešačka saobraćajnica. Kolovozna površina u ovoj ulici je obrađena kamenom kockom.

Duž trotoara su posebno izdvojene trake za slepe i slabovide osobe kako bi im omogućile lakše kretanje i vezu sa svim ciljnim odredištima (autobuska stajališta i sl.). Na Trgu Slavija, na trotoarima od kamenih kocki su takođe projektovane dvosmerne biciklističke staze.

Na svim prilaznim pravcima kružnom toku Slavija, u zonama pešačkih prelaza, projektovani su portali/poluportali za kamere za snimanje ulazno/izlaznog saobraćaja po trakama kao i po jedna kamera za snimanje ambijentalnih uslova.

Projektom uređenja saobraćajnice Bulevar oslobođenja obuhvaćeno je spoljno uređenje pešačkih komunikacija - trotoara, parking prostora i stajališta JGS-a, vibropresovanim dekorativnim pločama i taktilnim pločama radi usmeravanja i bezbednijeg kretanja slabovidih osoba, kao i izgradnja biciklističke staze u okviru desne trotoarske površine posmatrano od kružnog toka Slavija ka Veterinarskom fakultetu.

Ulica Bulevar oslobođenja je projektovana sa tramvajskim bašticama širine 3,20m i četiri saobraćajne trake, umesto dosadašnje tri, čija je širina po 2,85m. Na ovom delu Bulevara oslobođenja je predviđen adaptibilni sistem upravljanja saobraćajem.

Hortikulturno uređenje je urađeno u skladu sa prirodnim uslovima, karakterom i namenom lokacije, sadržajima u neposrednom okruženju i nadovezuje se na saobraćajno arhitektonsko rešenje prostora.

Po projektu Saobraćajnog instituta CIP u završnoj fazi su i radovi na potpunoj rekonstrukciji platoa koji se prostire od samog kružnog toka na Trgu Slavija do Ulice kralja Milutina, odnosno do zgrade Narodne banke Srbije.