štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Projekat rekonstrukcije tramvajske pruge, kolovoza i trotoara od raskrsnice Vukov spomenik do Omladinskog stadiona

16. 11. 2017

Projektom rekonstrukcije je zahvaćen potez koji obuhvata ulice Ruzveltovu i Mije Kovačevića od raskrsnice Vukov spomenik do Omladinskog stadiona, a projektovano rešenje obuhvata: rekonstrukciju dvokolosečne tramvajske pruge sa razdvojenim kolosecima po smeru obostrano postavljenih uz kolovoz Ruzveltove ulice i Ulice Mije Kovačevića, koloseke na raskrsnici „Žagubica“, deo tramvajske okretnice kod Omladinskog stadiona kao i rekonstrukciju kolovoza i trotoara Ulice Ruzveltova i Mije Kovačevića, kao i biciklističke staze u okviru trotoara.

Ukupna dužina saobraćajnice koja je rekonstruisana iznosi 1585.5m.

Prema projektu je, takođe, urađena sanacija mosta na delu ukrštanja ulica Ruzveltove i Cvićeve raspona 13,45m i širine 24,20m, preko koje je postavljena kolovozna konstrukcija i uzdužno obostrano postavljeni tramvajski koloseci.

Tramvajska kontaktna mreža duž ulica Ruzveltove i Mije Kovačevića je, takođe, rekonstruisana, a stubovi kontaktne mreže nosiće elemente rasvete. Rekonstruisana je i elektroenergetska instalacija, pri čemu je izvršeno kabliranje postojeće nadzemne elektroenergetske mreže.

Saobraćajna traka po kojoj se kreću tramvaji u ulicama Ruzveltovoj i Mije Kovačevića, nivelaciono je postavljena u ravni kolovoza i konstrukcijski je planirana tako da omogući, osim kretanja tramvaja i autobusa, kretanje i ostalih vozila, tamo gde je to vertikalnom i horizontalnom signalizacijom definisano.

Sa obe strane kolovoza u zonama trotoara, ali na zasebnoj stazi, predviđena je biciklistička staza, dok su kod tržnog centra Zira i kod Vukovog spomenika, predviđena mesta za parkiranje bicikala.

Usled uvođenja novih saobraćajnih elemenata duž poteza (biciklističkih staza), bilo je neophodno da se semaforiše, pored osam postojećih semaforisanih rasrksnica duž poteza Ruzvelotove ulice i Ulice Mije Kovačevića, i raskrsnica Mije Kovačevića - ulaz u studentski dom ,,Karabaruma''.

Ovim projektom predviđena je i kompletna rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže.