Vesti

KLINIČKI I ZDRAVSTVENI CENTRI

Na osnovu izrečenih potreba sedam kliničkih i zdravstvenih centara, i zaključaka Koordinacionog tela, osnovanog od Vlade Republike Srbije, a u cilju ostvarenja savremenijeg ...

detaljnije

Saobraćajnom institutu CIP zahvalnica Udruženja Milutin Milanković

Saobraćajnom institutu CIP, dana 26. juna 2017. godine, Udruženje Milutin Milanković dodelilo je Zahvalnicu za doprinos izgradnji Spomen-obeležja Milutinu Milankoviću u parku ...

detaljnije

Saobraćajni institut CIP dobio prvu nagradu na konkursu Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

U okviru urbanističko-arhitektonskog konkursa za rekonstrukciju Starog savskog mosta u Beogradu, žiri konkursa je jednoglasno izabrao idejno rešenje Saobraćajnog instituta ...

detaljnije

Objekti socijalnog stanovanja u okviru kompleksa Ovča

Predviđena lokacija, površine 7.47 ha, sa severne strane definisana je putem Borča-Ovča. Ovaj kompleks predstavlja jedinstvenu celinu u okviru parcele koja je trenutno n ...

detaljnije

Realizacija projekata u oblasti železničke infrastrukture u Republici Srbiji

Saobraćajni institut CIP je uradio Glavni projekat za izgradnju drugog koloseka železničke prugeBeograd-Pančevo, kao i Glavnog projekta rekonstrukcije šest deonica na železničkom ...

detaljnije

Glavni projekat stambeno-poslovnog kompleksa "Stepa Stepanović" u Beogradu

Lokacija je na 6 km jugoistočno od centra Beograda, na površini od oko 42 ha, kompleksa bivše kasarne "Stepa Stepanović" na Voždovcu. Ova prostorna celina, poznata i kao kasarna ...

detaljnije

Glavni projekat mosta preko reke Lim u Prijepolju

Drumsko pešački most je kontinualni nosač na 3 polja, raspona L=30+41+30=101,0m, izrađen od prednapregnutog betona. Nalazi se oko 150m uzvodno od ušća reke Mileševke u Lim ...

detaljnije

Usvojen ppostorni plan Opštine Čajetina

U izradi plana učestvovao Saobraćajni institut CIP ...

detaljnije

Nacionalna Kuća fudbala u Staroj Pazovi

U Staroj Pazovi se trenutno izvode radovi po glavnom projektu i uz stručni nadzor Saobraćajnog instituta CIP za izgradnju Nacionalne Kuće fudbala, ovi sportski objekti će ...

detaljnije