Печать Печать

Отправить другу

Студија о процени утицаја на животну средину за идејни пројекат аутопута Е-80 Ниш - Димитровград -граница Бугарске, деоница Чифлик - Понор - Пирот и деоницу Пирот - Димитровград

Година реализације: 2010

У оквиру Студије о процени утицаја на животну средину дато је: стање животне средине пре и после реализације пројеката, као и привремених утицаја који су се јављали у току извођења радова са препорукама и мерама за њихово ублажавање у циљу квантификације ефеката изградње аутопута E 80 Ниш - Димитровград - граница Бугарске, деонице Чифлик - Понор - Пирот и деонице Пирот - Димитровград, на квалитет животне средине у разматраном коридору.

Возврат