Саобраћајни институт ЦИП :: Студије о процени утицаја на животну средину http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/zastita-zivotne-sredine/studijeOProceni/rss.html Листа вести ru http://www.sicip.co.rs/thumbnail/obrenovac.jpg?thumbId=1432&fileSize=8296&contentType=image/jpeg&lastModified=1396953678000 Саобраћајни институт ЦИП :: Студије о процени утицаја на животну средину http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/zastita-zivotne-sredine/studijeOProceni/rss.html Студија о процени утицаја на животну средину за идејни пројекат аутопута Е-80 Ниш - Димитровград -граница Бугарске, деоница Чифлик - Понор - Пирот и деоницу Пирот - Димитровград http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/zastita-zivotne-sredine/studijeOProceni/story/1638/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%98%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%83+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83+%D0%B7%D0%B0+%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0+%D0%95-80+%D0%9D%D0%B8%D1%88+-+%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4+-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5%2C+%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%A7%D0%B8%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA+-+%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80+-+%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82+%D0%B8+%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%83+%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82+-+%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4.html У оквиру Студије о процени утицаја на животну средину дато је: стање животне средине пре и после реализације пројеката,

У оквиру Студије о процени утицаја на животну средину дато је: стање животне средине пре и после реализације пројеката, као и привремених утицаја који су се јављали у току извођења радова са препорукама и мерама за њихово ублажавање у циљу квантификације ефеката изградње аутопута E 80 Ниш - Димитровград - граница Бугарске, деонице Чифлик - Понор - Пирот и деонице Пирот - Димитровград, на квалитет животне средине у разматраном коридору.

]]>
Wed, 4 Sep 2013 12:30:39 +0100 Студије о процени утицаја на животну средину http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/zastita-zivotne-sredine/studijeOProceni/story/1638/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%98%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%83+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83+%D0%B7%D0%B0+%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0+%D0%95-80+%D0%9D%D0%B8%D1%88+-+%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4+-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5%2C+%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%A7%D0%B8%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA+-+%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80+-+%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82+%D0%B8+%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%83+%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82+-+%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
Процена утицаја на животну средину пројекта реконструкције саобраћајнице Јурија Гагарина, на делу испод железничке пруге у Новом Београду" (II и III фаза) http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/zastita-zivotne-sredine/studijeOProceni/story/1254/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%98%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%83+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D1%81%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%9B%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%88%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83+%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5+%D1%83+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%22+%28II+%D0%B8+III+%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%B0%29.html На основу резултата циљних мерења вршених од стране акредитоване лабораторије, у оквиру Студије о процени утицаја извршена је анализа и оцена квалитета чинилаца животне средине у зони утицаја пројекта. Извршена је процена могућих негативних утицаја пројекта: у фази рушења и измештања постојећег железничког моста, у фази изградње новог железничког моста и проширења дела саобраћајнице Јурија Гагарина, као и у фази експлоатације будућих објеката.

На основу резултата циљних мерења вршених од стране акредитоване лабораторије, у оквиру Студије о процени утицаја извршена је анализа и оцена квалитета чинилаца животне средине у зони утицаја пројекта. Извршена је процена могућих негативних утицаја пројекта: у фази рушења и измештања постојећег железничког моста, у фази изградње новог железничког моста и проширења дела саобраћајнице Јурија Гагарина, као и у фази експлоатације будућих објеката. 

Имајући у виду намену простора, резултате извршених циљних мерења, као и процену утицаја (моделовање) аерозагађења и интензитета буке на животну средину, дефинисане су мере за смањење или ублажавање негативних последица у фази извођења радова, а касније и у фази експлоатације предметних саобраћајница.

Студијом о процени утицаја је утврђено да се након реализације пројекта не очекују у значајнијој мери негативни утицаји планираних објеката, па се не предлаже спровођење мониторинга квалитета животне средине.

 

]]>
Sun, 30 May 2010 12:18:33 +0100 Студије о процени утицаја на животну средину http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/zastita-zivotne-sredine/studijeOProceni/story/1254/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%98%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%83+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D1%81%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%9B%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%88%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83+%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5+%D1%83+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%22+%28II+%D0%B8+III+%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%B0%29
Пресек затеченог стања о присуству опасних и штетних материја у животној средини на територији општине Oбреновац http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/zastita-zivotne-sredine/studijeOProceni/story/1256/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BA+%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%9A%D0%B0+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83+%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B8+%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D1%83+%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%98+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B8+%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5+O%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86.html Циљ израде студије "Пресек затеченог стања о присуству опасних и штетних материја у животној средини на територији општине Обреновац" је био да се изврши прелиминарна процена квалитета животне средине на територији општине Обреновац.

Циљ израде студије "Пресек затеченог стања о присуству опасних и штетних материја у животној средини на територији општине Обреновац" је био да се изврши прелиминарна процена квалитета животне средине на територији општине Обреновац. 

Извршена је идентификација могућих загађивача животне средине на територији општине Обреновац. Број и распоред мерних места за мерење квалитета ваздуха и места за узимање репрезентативних узорака различитих медијума животне средине (атмосферских падавина, подземних, површинских и отпадних вода, угља, пепела, шљаке, земљишта) и биолошког материјала (воћа и поврћа) је утврђен од стране експертског тима пројекта у складу са пројектним задатком, а у зависности од површине анализираног подручја, врсте емитера полутаната (загађивача), географских карактеристика простора (конфигурација терена, климатске карактеристике) и густине насељености простора. На 67 мерних места, односно локација, прикупљено је 93 узорка који су обухватили све чиниоце животне средине. Мерна места су била распоређена широм општине, у жељи да се захвате сва подручја, било да се очекују оптерећeња загађивачем било да су то очекивано "чиста" подручја. Мерено је 126 различитих физичко-хемијских параметара у акредитованим лабораторијама у циљу утврђивања квалитета појединих чинилаца животне средине. На основу резултата мерења и лабораторијских анализа дата је оцена стања животне средине на територији општине Обреновац. У оквиру пројекта дат је и предлог мера за решавање присутног загађења, као и предлог будућег мониторинга чинилаца квалитета животне средине. Извршена је процена опасности од могућих удеса, дефинисане су и мере које треба предузети.

]]>
Sun, 30 May 2010 12:22:17 +0100 Студије о процени утицаја на животну средину http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/zastita-zivotne-sredine/studijeOProceni/story/1256/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BA+%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%9A%D0%B0+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83+%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B8+%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D1%83+%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%98+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B8+%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5+O%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86