Саобраћајни институт ЦИП :: Технички преглед објеката http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickiPregledObjekata/rss.html Листа вести ru http://www.sicip.co.rs/thumbnail/Untitled-28.jpg?thumbId=1002&fileSize=7929&contentType=image/jpeg&lastModified=1276703996000 Саобраћајни институт ЦИП :: Технички преглед објеката http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickiPregledObjekata/rss.html Техннички преглед објекта Аутопута Е-80 Ниш - граница Бугарске на деоници Комрен - Просек http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickiPregledObjekata/story/1451/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4+%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D0%90%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0+%D0%95-80+%D0%9D%D0%B8%D1%88+-+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8+%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%BD+-+%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA.html Техннички преглед објекта Аутопута Е-80 Ниш - граница Бугарске на деоници Комрен - Просек ]]> Wed, 16 Jun 2010 07:24:21 +0100 Технички преглед објеката http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickiPregledObjekata/story/1451/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4+%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D0%90%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0+%D0%95-80+%D0%9D%D0%B8%D1%88+-+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8+%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%BD+-+%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA Техннички преглед објекта високоградње у Београду http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickiPregledObjekata/story/1453/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4+%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B5+%D1%83+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83+.html Техннички преглед објекта високоградње у Београду и то: стамбено-пословног објекта "Б-6" у блоку 29, објекта "Ц" западно од Улице доктора Ивана Рибара на Новом Београду, колективног стамбеног објекта у блоку 1.5 Камендин у Земуну и објеката будућег Врховног суда Србије у Немањиној бр. 9 у Београду ]]> Wed, 16 Jun 2010 07:25:36 +0100 Технички преглед објеката http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickiPregledObjekata/story/1453/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4+%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B5+%D1%83+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83+ Технички преглед изведених радова на реконструкцији и адаптацији објекта у Немањиној бр.9 у Београду http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickiPregledObjekata/story/1455/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4+%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B8+%D0%B8+%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D1%83+%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%98+%D0%B1%D1%80.9+%D1%83+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83.html Технички преглед изведених радова на реконструкцији и адаптацији објекта у Немањиној бр.9 у Београду ]]> Wed, 16 Jun 2010 07:28:06 +0100 Технички преглед објеката http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickiPregledObjekata/story/1455/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4+%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B8+%D0%B8+%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D1%83+%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%98+%D0%B1%D1%80.9+%D1%83+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83