Печать Печать

Отправить другу

Елаборат за "Пројекат реформе Железнице Србије, Набавка возних средстава", за финансијски аранжнам са Светском банком

Година реализације: 2008

У елаборату је обрађена могућност набавке нових електричних вишесистемских локомотива и нових теретних кола. Извршена је дефиниција пројекта, дат је опис постојећег стања са стратешким правцима развоја ЖС. Дефинисане су укупне потребе и сагледано постојеће стање и транспортна тражња у путничком и робном саобраћају у периоду до 2020. године. Дате су техничке спецификације за вишесистемске електричне локомотиве, као и преглед неких савремених електролокомотива, по серијама и типу, које се користе у нашем окружењу. Дат је технички опис четвороосовинских теретних кола са помичним бочним страницама од алуминијума за oсовински притисак 22,5 t серије Habbillnss-(z) Дате су смернице за одржавање нових возних средстава, набавку опреме, резервних делова и обуку кадрова. Извршена је економска оцена оправданости, са анализом осетљивости, набавке нових вишесистемских електричних локомотива и теретних кола.

Возврат