Печать Печать

Отправить другу

Главни пројекти за реконструкцију котларнице "Јухорска 6" у Београду

Година реализације: 2012.

Котларница "Јухорска 6", која је у саставу система ЈКП "Београдске електране", налази се на Карабурми у подрумским просторијама стамбено-пословног објекта у улици Јухорска 6. Из котларнице се топлотном енергијом напаја објекат у улици Јухорска бр. 6, као и још неколико околних објеката. Пројектом је предвиђено повећање капацитета топлотног извора, односно инсталисане снаге котловског постројења, затим конверзија горива са мазута на лако лож уље, као и модернизација рада система дистрибуције топлотне енергије и пратеће опреме котловског постројења. Предвиђена је уградња три топловодна, тропромајна котла на лако лож уље, сваки капацитета по 1,1 MW, тако да укупан топлотни капацитет котларнице износи 3,3 MW.

Возврат