Печать Печать

Отправить другу

Идејни и Главни пројекти топлотних подстаница ТП 52, ТП 52А и ТРZ24, ТРZ24А са припадајућом примарном и секундарном мрежом у Обреновцу

Година реализације: 2005 - 2006

ТП-52 и ТП-52А: Предмет пројекта је прикључење новопројектованог примарног топловода на постојећи магистрални топловод, затим развод примарног топловода до спољног зида топлотних подстаница ТП-52 и ТП-52А, као и разводи секундарних топловода од топлотних подстаница до објеката потрошача. Развод примарне и секундарне топловодне мреже је предвиђен од предизолованих челичних цеви.ТПZ24 и ТПZ24А: Предмет пројекта је прикључење новопројектованог примарног топловода на постојећи магистрални топловод, затим развод примарног топловода до топлотних подстаница ТПZ24 и ТПZ24А, опрема у подстаницама, као и разводи секундарних топловода од топлотних подстаница до објеката потрошача. Развод примарне топловодне мреже је од челичних предизолованих цеви, док је секундарна топловодна мрежа предвиђена од предизолованих пластичних цеви. 

Топлотни капацитети сваке топлотне подстанице износи око 1 МW, а укупна дужина трасе топловода сваког од пројектованих система топлотних подстаница износи по око 1 км. Комплетна техничка документација садржи и грађевинске пројекте уз неопходне геодетске радове.
Возврат