Печать Печать

Отправить другу

Главни пројекти за прелазак постојеће котларнице на чврсто гориво са парним котловима, на топловодне котлове за објекат ОЈ ЗОВС Лајковац

Година реализације: 2007

У постојећем стању у котларници су смештена два локомотивска котла на чврсто гориво, који производе засићену пару притиска 6.024 bara и температуре 1590C. Капацитет сваког котла је 2.205 kW. Због смањене потребе за топлотном енергијом предвиђена је замена постојећих парних са два топловодна котла на чврсто гориво. 

У новопројектованом стању, предвиђена је демонтажа постојеће парне инсталације, а као извор топлоте усвајају нови топловодни котлови на чврсто гориво снаге по 750 kW, са могућношћу рада појединачно и у спрези. Новопројектовани котлови су повезани на постојећи разделник и сабирник топле воде чији се положај не мења. За одвођење димних гасова предвиђена је изградња новог челичног једноплашног димњака светлог отвора Ø800 mm и висине 20 m.
Возврат