Саобраћајни институт ЦИП :: Индустријско инжењерство-машинска технологија http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/industrijskoInzenjerstvo/rss.html Листа вести ru http://www.sicip.co.rs/thumbnail/TO Dunav -thumbnail.jpg?thumbId=751&fileSize=9303&contentType=image/jpeg&lastModified=1276088010000 Саобраћајни институт ЦИП :: Индустријско инжењерство-машинска технологија http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/industrijskoInzenjerstvo/rss.html Главни пројекат покретне ски траке од подножја ски стазе до паркинга на прилазном путу за скијалиште на Дивчибарама http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/industrijskoInzenjerstvo/story/1666/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5+%D0%BE%D0%B4+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D1%98%D0%B0+%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B5+%D0%B4%D0%BE+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%83+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%94%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0.html На Скијалишту Дивчибаре постоји двоседежна жичара са припадајућом ски стазом. Предмет овог пројекта је изградња покретне ски траке, која би се користила за извлачење од подножја ски стазе до будућег паркинга за путничке аутомобиле са око 150 паркинг места.

На Скијалишту Дивчибаре постоји двоседежна жичара са припадајућом ски стазом. Предмет овог пројекта је изградња покретне ски траке, која би се користила за извлачење од подножја ски стазе до будућег паркинга за путничке аутомобиле са око 150 паркинг места. Постројење је димензионисано за капацитет скијалишта од 1000 скијаша дневно. Имајући у виду да се овај вид траснпорта може користити током целе године, отвара се могућност увођења нових садржаја у простор Скијалишта (угоститељски објекти у подножју жичаре, паркови, разне врсте спортских и других активности и атракција, итд.).

]]>
Mon, 25 Mar 2013 14:25:07 +0100 Индустријско инжењерство-машинска технологија http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/industrijskoInzenjerstvo/story/1666/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5+%D0%BE%D0%B4+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D1%98%D0%B0+%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B5+%D0%B4%D0%BE+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%83+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%94%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
Главни пројекат рампе за претакање горива на ТО "Церак", ТО "Дунав" и ТО "Вождовац", ЈКП "Београдске електране" http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/industrijskoInzenjerstvo/story/1180/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%A2%D0%9E+%22%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%22%2C+%D0%A2%D0%9E+%22%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2%22+%D0%B8+%D0%A2%D0%9E+%22%D0%92%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%22%2C+%D0%88%D0%9A%D0%9F+%22%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B5+%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%22.html Техничком документацијом предвиђене су рампе за претакање горива (мазута) из складишних резервоара путем претакачких руку у аутоцистерне за даљу дистрибуцију. Рампе су на свакој локацији у зони постојећих складишта течног горива на слободном простору, где се иначе обавља процес истакања горива. Пројектима је предвиђена нова опрема и инсталације рампи за претакање горива са пратећим елементима аутоматске регулације и праћења рада система. Саставни део Главног пројекта су машинско технолошки пројекат, грађевински пројекат, пројекат саобраћајних површина, пројекат електроенергетских инсталација, инсталација аутоматског управљања, као и Елаборат заштите од пожара.

Техничком документацијом предвиђене су рампе за претакање горива (мазута) из складишних резервоара путем претакачких руку у аутоцистерне за даљу дистрибуцију. Рампе су на свакој локацији у зони постојећих складишта течног горива на слободном простору, где се иначе обавља процес истакања горива. Пројектима је предвиђена нова опрема и инсталације рампи за претакање горива са пратећим елементима аутоматске регулације и праћења рада система. Саставни део Главног пројекта су машинско технолошки пројекат, грађевински пројекат, пројекат саобраћајних површина, пројекат електроенергетских инсталација, инсталација аутоматског управљања, као и Елаборат заштите од пожара.

 

]]>
Fri, 28 May 2010 23:29:49 +0100 Индустријско инжењерство-машинска технологија http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/industrijskoInzenjerstvo/story/1180/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%A2%D0%9E+%22%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%22%2C+%D0%A2%D0%9E+%22%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2%22+%D0%B8+%D0%A2%D0%9E+%22%D0%92%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%22%2C+%D0%88%D0%9A%D0%9F+%22%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B5+%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%22
Израда техничке документације за реконструкцију објеката каросеријске радионице са пратећим радионицама, фарбарске радионице и пролазног депоа са пралиштем за трамваје, на локацији Дорћол, ГСП "Београд" http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/industrijskoInzenjerstvo/story/1182/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D1%83+%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D1%81%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%9B%D0%B8%D0%BC+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B0%2C+%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B0+%D1%81%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D0%B7%D0%B0+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D1%98%D0%B5%2C+%D0%BD%D0%B0+%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B8+%D0%94%D0%BE%D1%80%D1%9B%D0%BE%D0%BB%2C+%D0%93%D0%A1%D0%9F+%22%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22.html Урађена је техничка документација на нивоу Идејног и Главног пројекта реконструкције, санације и адаптације каросеријске радионице, фарбарске радионице и пословне зграде са пратећим радионицама и садржајима погона Централни ремонт као и пролазног депоа погона Централа са пратећим садржајима. Објекти захватају површину од укупно 6193m2, којој треба додати и површину спрата погона "Централни ремонт": Пролазни депо укупне површине 870m2, Фарбарска радионица површине 870m2, Каросеријска радионица површине 2158m2, Радионички простор површине 520m2 и Канцеларијски простор површине 520m2.

Урађена је техничка документација на нивоу Идејног и Главног пројекта реконструкције, санације и адаптације каросеријске радионице, фарбарске радионице и пословне зграде са пратећим радионицама и садржајима погона Централни ремонт као и пролазног депоа погона Централа са пратећим садржајима. Објекти захватају површину од укупно 6193m2, којој треба додати и површину спрата погона "Централни ремонт": Пролазни депо укупне површине 870m2, Фарбарска радионица површине 870m2, Каросеријска радионица површине 2158m2, Радионички простор површине 520m2 и Канцеларијски простор површине 520m2. 

 

Комплетна техничка документација садржи пројекте поред машинско-технолошких и архитектонско-грађевинске, саобраћајне, електро-техничке, хидротехничке пројекте, геодетске радове, а саставни део техничке документације су и Студија о процени утицаја на животну средину и Студија оправданости, као и Елаборати заштите од пожара и на раду. ]]>
Fri, 28 May 2010 23:31:08 +0100 Индустријско инжењерство-машинска технологија http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/industrijskoInzenjerstvo/story/1182/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D1%83+%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D1%81%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%9B%D0%B8%D0%BC+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B0%2C+%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B0+%D1%81%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D0%B7%D0%B0+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D1%98%D0%B5%2C+%D0%BD%D0%B0+%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B8+%D0%94%D0%BE%D1%80%D1%9B%D0%BE%D0%BB%2C+%D0%93%D0%A1%D0%9F+%22%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22
Израда Главног пројекта потподног струга за обраду точкова локомотива и вагона у постојећој хали ковачнице у Железничкој станици Београд Ранжирна http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/industrijskoInzenjerstvo/story/1184/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83+%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0+%D0%B8+%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0+%D1%83+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%98%D0%B5%D1%9B%D0%BE%D1%98+%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D1%83+%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D1%98+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4+%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0.html Урађена је техничка документација за набавку и уградњу потподног струга за обраду точкова железничких возила. Претходна документација је обухватала све фазе пројектовања од Генералног пројекта до тендерске документације. Анализиране су могуће локације за смештај потподног струга за обраду точкова железничких возила имајући у виду потребе у погледу свих техно-економских параметара. За смештај струга је изабран објекат постојеће ковачнице те је пројектована реконструкција објекта да би се обезбедили сви потребни услови за несметан рад најсавременије машине за обраду точкова железничких возова без развезивања.

Урађена је техничка документација за набавку и уградњу потподног струга за обраду точкова железничких возила. Претходна документација је обухватала све фазе пројектовања од Генералног пројекта до тендерске документације. Анализиране су могуће локације за смештај потподног струга за обраду точкова железничких возила имајући у виду потребе у погледу свих техно-економских параметара. За смештај струга је изабран објекат постојеће ковачнице те је пројектована реконструкција објекта да би се обезбедили сви потребни услови за несметан рад најсавременије машине за обраду точкова железничких возова без развезивања. Комплетна техничка документација садржи поред машинско-технолошких и архитектонско-грађевинске, саобраћајне, електро-техничке, хидротехничке пројекте, геотехничке истражне радове, геодетске радове, а саставни део техничке документације су и Елаборати заштите од пожара и на раду.

 

]]>
Fri, 28 May 2010 23:33:58 +0100 Индустријско инжењерство-машинска технологија http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/industrijskoInzenjerstvo/story/1184/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83+%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0+%D0%B8+%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0+%D1%83+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%98%D0%B5%D1%9B%D0%BE%D1%98+%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D1%83+%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D1%98+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4+%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0
Израда Главног пројекта санације механизма за заштитну (сигурносну) капију на црпним станицама ГЦ1 и ГЦ2 у Новом Саду http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/industrijskoInzenjerstvo/story/1186/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%83+%28%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%83%29+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%98%D1%83+%D0%BD%D0%B0+%D1%86%D1%80%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B0+%D0%93%D0%A61+%D0%B8+%D0%93%D0%A62+%D1%83+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC+%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D1%83.html Главни пројекат санације постојећег механизма за заштитну (сигурносну) капију на црпној станици канализације ГЦ1 и ГЦ2, у Новом Саду, садржи електро механички склоп комлетног механизма за подизање – спуштање капије, нову траверзну за држање комплетног механизма и електро орман за управљање механизмом.

Главни пројекат санације постојећег механизма за заштитну (сигурносну) капију на црпној станици канализације ГЦ1 и ГЦ2, у Новом Саду, садржи електро механички склоп комлетног механизма за подизање - спуштање капије, нову траверзну за држање комплетног механизма и електро орман за управљање механизмом. 

У предходном периоду коришћења, дешавало се да долази до кривљења навојних вретена која померају капију у вертикалном правцу (горе, доле) услед отказивања функција крајњих прекидача и прекидача обртних момената погона. 

Нови механизам садржи све елементе потребних геометријским и механичких карактеристика, који се према израђеној и приложеној радионичкој документацији могу произвести нови и репарирати постојећи, док се као погон предвиђа ротациони погон за управљачки рад реномираног произвођача "AUMA Reister Gmbh&Co.KG" Müllheim. 

Комплетна техничка документација садржи и електро-техничке пројекте. ]]>
Fri, 28 May 2010 23:35:49 +0100 Индустријско инжењерство-машинска технологија http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/industrijskoInzenjerstvo/story/1186/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%83+%28%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%83%29+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%98%D1%83+%D0%BD%D0%B0+%D1%86%D1%80%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B0+%D0%93%D0%A61+%D0%B8+%D0%93%D0%A62+%D1%83+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC+%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D1%83
Израда пројектно техничке документације за реконструкцију постојећег силоса летећег пепела и уградњу опреме за транспорт и дозирање летећег пепела у млин цемента на комплексу Титан цементара Косјерић - Косјерић http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/industrijskoInzenjerstvo/story/1188/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D1%83+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%98%D0%B5%D1%9B%D0%B5%D0%B3+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0+%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%9B%D0%B5%D0%B3+%D0%BF%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0+%D0%B8+%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D1%83+%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82+%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%9B%D0%B5%D0%B3+%D0%BF%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0+%D1%83+%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D0%BD+%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83+%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD+%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%98%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%9B+-+%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%98%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%9B.html Предмет Пројекта, реконструкцијa постојећег силоса летећег пепела и уградњу опреме за транспорт и дозирање летећег пепела у млин цементасе може се, према предвиђеној технологији функционисања, поделити на пет целина: 1.СИСТЕМ ЗА ПУЊЕЊЕ СИЛОСА - нов систем, пројектна и радионичка документација 2.ПОСТОЈЕЋИ СИЛОС-модификација и надоградња, пројектна и радионичка документација 3.ОПРЕМА ЗА ДОЗИРАЊЕ (МЕРЕЊЕ) - набављена нова опрема, функционална и технолошка веза, пројектна и радионичка документација 4.СИСТЕМ ТРАНСПОРТА ПЕПЕЛА - коришћење набављене и пројектовање недостајуће опреме, пројектна и радионичка документација 5.ОТПРАШИВАЊЕ - локално одсисавање и филтрација одпадног ваздуха из процеса. Комплетна техничка документација садржи поред машинских и грађевинске и електро-техничке пројекте.

Предмет Пројекта, реконструкцијa постојећег силоса летећег пепела и уградњу опреме за транспорт и дозирање летећег пепела у млин цементасе може се, према предвиђеној технологији функционисања, поделити на пет целина:

1.СИСТЕМ ЗА ПУЊЕЊЕ СИЛОСА - нов систем, пројектна и радионичка документација

2.ПОСТОЈЕЋИ СИЛОС-модификација и надоградња, пројектна и радионичка документација

3.ОПРЕМА ЗА ДОЗИРАЊЕ (МЕРЕЊЕ) - набављена нова опрема, функционална и технолошка веза, пројектна и радионичка документација

4.СИСТЕМ ТРАНСПОРТА ПЕПЕЛА - коришћење набављене и пројектовање недостајуће опреме, пројектна и радионичка документација

5.ОТПРАШИВАЊЕ - локално одсисавање и филтрација одпадног ваздуха из процеса.

Комплетна техничка документација садржи поред машинских и грађевинске и електро-техничке пројекте. ]]>
Fri, 28 May 2010 23:37:34 +0100 Индустријско инжењерство-машинска технологија http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/industrijskoInzenjerstvo/story/1188/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D1%83+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%98%D0%B5%D1%9B%D0%B5%D0%B3+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0+%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%9B%D0%B5%D0%B3+%D0%BF%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0+%D0%B8+%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D1%83+%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82+%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%9B%D0%B5%D0%B3+%D0%BF%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0+%D1%83+%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D0%BD+%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83+%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD+%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%98%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%9B+-+%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%98%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%9B