Саобраћајни институт ЦИП :: Станице http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/stanice/rss.html Листа вести ru http://www.sicip.co.rs/thumbnail/1.jpg?thumbId=720&fileSize=8638&contentType=image/jpeg&lastModified=1276081498000 Саобраћајни институт ЦИП :: Станице http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/stanice/rss.html Концепт развоја железничког робног терминала Београд http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/stanice/story/1012/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%B0+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4.html Локација железничког робног терминала Београд омеђена је ранжирном станицом, Савском магистралом и путем за Железник.

Повезивањепланиране локације са Савском магистраломи обилазницом око Београда (Е-75) јеповољно, а оствариће се преко кружнераскрснице на путу за Железник иденивелисане раскрснице на Савскојмагистрали. Терминал ће са железничкоммрежом бити повезан новом везном пругомиз ранжирне станице Београд. Близинаранжирне станице омогућиће заједничкокоришћење појединих постојећихкапацитета. Робни терминал ће битипролазног типа. Комплекс чини неколиконезависних целина чије функционисањеће бити омогућено коришћењем заједничкихобјеката управљачког и сервисногподсистема. У Идејном решењу Железничкогробног треминала Београд планирани суследећи подсистеми: пословно-административнии управљачки систем центра, контејнерскитерминал,рола терминал, робни магацин,колосеци и површине за рад са колскомробом и сервисни блок. Предвиђен једовољан број паркинг места за теретнавозила и путничке аутомобиле.

]]>
Thu, 20 May 2010 15:45:20 +0100 Станице http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/stanice/story/1012/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%B0+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
Главни пројекат реконструкције манипулативне рампе и I манипулативног колосека http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/stanice/story/1013/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B5+%D0%B8+I+%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B0.html Железничка станица Мала Крсна

Железничка станица Мала Крсна

]]>
Thu, 20 May 2010 15:47:26 +0100 Станице http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/stanice/story/1013/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B5+%D0%B8+I+%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B0
Главни пројекат реконструкције претоварне рампе и манипулативне површине http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/stanice/story/1014/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B5+%D0%B8+%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B5.html Железничка станица Мајданпек

Железничка станица Мајданпек

]]>
Thu, 20 May 2010 15:50:28 +0100 Станице http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/stanice/story/1014/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B5+%D0%B8+%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B5
Идејни и главни пројекта пограничне железничке станице у Димитровграду http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/stanice/story/1463/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D1%83+%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83.html Идејни и главни пројекта пограничне железничке станице у Димитровграду ]]> Thu, 20 May 2010 07:59:37 +0100 Станице http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/stanice/story/1463/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D1%83+%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83 Техничка документација за изградњу железничке станице Београд Центар http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/stanice/story/1489/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D1%83+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4+%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80.html Предвиђена функција Београдског чвора подразумева завршетак пројектовања и изградњу концептом предвиђених станица: Београд Центар, ТПС Земун и ТПС Кијево

Предвиђена функција Београдског чвора подразумева завршетак пројектовања и изградњу концептом предвиђених станица: Београд Центар, ТПС Земун и ТПС Кијево.

Савремене путничке станице у Европи пројектују се као места размене између различитих саобраћајних мрежа интегрисана у урбанистичко окружење. Станице постају центри за разноврсне услуге у коме се обавља читав низ активности, које прате саобраћај или су индиректно везана за проток путника.

Станица Београд Центар представља срце путничког система Београдског железничког чвора. Налази се у централној зони града на десној страни реке Саве, пролазна је за главне саобраћајне правце и добро повезана са градом друмским саобраћајницама и метроом. Пројектована је као савремена путничка станица са 10 колосека, 6 перона и модерном станичном зградом у оквиру саобраћајно-пословно-комерцијалног комплекса. Започету изградњу треба наставити и израдити неопходну техничку документацију.

Простор Савског амфитеатра данас је попуњен железничким постројењима различите намене.

Изградњом путничке станице Београд Центар, техничких станица у Земуну и Кијеву, Робно транспортног центра у Макишу и обилазне пруге Бели Поток-Винча-Панчево, теретни систем и нови путнички систем стављају се у функцију по концепту чвора.
Тиме се стварају услови да се комплекс Савског амфитеатра, који има површину од око 80 хектара, урбанизује атрактивним градским садржајима повезаним градском железницом, уз вишемилионску финансијску корист за Град Београд и Републику Србију.

]]>
Thu, 20 May 2010 13:20:18 +0100 Станице http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/stanice/story/1489/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D1%83+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4+%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80
Главни пројекат реконструкције 5. и 6. колосека у станици Београд центар са привременом везом из правца Панчева http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/stanice/story/1602/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+5.+%D0%B8+6.+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D1%83+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80+%D1%81%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BC+%D0%B8%D0%B7+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%86%D0%B0+%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0.html Према главном пројекту и уз стручни надзор Саобраћајног института ЦИП и ЈП "Железнице Србије", извођач Енергопројект високоградња са подизвођачима ЗГОП, МИНЕЛ КМ и Галеб ФСУ, завршио је радове на изградњи главних пролазних станичних колосека бр. 5 и 6 и привремене везе тих колосека са левим колосеком за Панчевачки мост који је годинама био затворен за саобраћај.

Према главном пројекту и уз стручни надзор Саобраћајног института ЦИП и ЈП "Железнице Србије", извођач Енергопројект високоградња са подизвођачима ЗГОП, МИНЕЛ КМ и Галеб ФСУ, завршио је радове на изградњи главних пролазних станичних колосека бр. 5 и 6 и привремене везе тих колосека са левим колосеком за Панчевачки мост који је годинама био затворен за саобраћај. У склопу тих радова завршени су и радови на опремању дела перона и потходника за приступ путника. 

Након прибављања свих дозвола колосеци су пуштени у саобраћај.

Завршетком ових радова омогућене су све најнужније везе у циљу успостављања редовног двоколосечног саобраћаја приградске железнице, из система "Беовоз", на релацијама Батајница - Панчево, Батајница - Ресник и Ресник -Панчево.

Према ЦИП-овом пројекту први пут у Србији је примењена технологија изградње колосека на бетонској плочи употребом најмодернијег причврсног прибора типа PANDROL VANGUARD који треба да омогући потпуно апсорбовање буке и вибрација и заштити станичну и околне стамбене зграде.

Након завршених радова, стручни представници фирме PANDROL извршили су инспекцију и констатовали примену "high quality standard" приликом извођења радова и уградње причврсног прибора.

]]>
Thu, 20 May 2010 12:49:34 +0100 Станице http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/stanice/story/1602/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+5.+%D0%B8+6.+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D1%83+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80+%D1%81%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BC+%D0%B8%D0%B7+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%86%D0%B0+%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0