Пруге

Идејно решење пруге Ниш - Прешево -ремонт и реконструкција за брзину до 120км/ч

Предмет документације је реконструкција и модернизација постојећих колосека пруге дужине Л=156км и станица на деоници Ниш - Прешево - Граница Македоније, за брзину до 120км/ч ...

подробнее

Генерални, Идејни и Главни пројекат за изградњу индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже за потребе ПД "Термоелектране и копови Костолац"

Циљ израде техничке документације је изградња индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже ...

подробнее

Генерални пројекат пруге Рашка - Нови Пазар

Директно повезивање пруге Рашка - Нови Пазар са пругом Лапово - Краљево - Косово Поље - државна граница, предвиђено је у железничкој станици Рашка ...

подробнее

Пруга Мајданпек - Бор

На прузи Мајданпек - Бор, укупне дужине 42 километара, урадили смо пројекте за 28 тунела укупне дужине 11305 метара. Урадили смо пројекте и за 18 мостова укупне дужине 2105 ...

подробнее

Главни пројекат пруге Ваљево - Липница (Лозница)

Пруга Ваљево - Липница је пројектована као једноколосечна пруга, дужине 67,413км, за пројектовану брзину од 120 км/х, осовинско оптерећење од 225 кН, меродавни нагиб 12‰ ...

подробнее

Пруга Сарајево - Плоче

На прузи Сарајево - Плоче, укупне дужине 194,6 километара, урадили смо пројекте за 108 тунела укупне дужине 35880 метара. Такође смо урадили пројекте за 64 вијадукта дужине ...

подробнее

Идејна решења и Главни пројекти реконструкције и подизања нивоа осигурања на постојећим путним прелазима у нивоу

Укрштаји друмске саобраћајнице са железничком пругом - путни прелази у нивоу - представљају опасна места ’’црне тачке’’ на којима су веома често евидентирани ванредни догађаји ...

подробнее

Генерални и Идејни пројекат Теретне обилазне пруге Бели Поток-Винча-Панчево са друмско-железничким мостом преко Дунава код Винче

Београд и Панчево повезани су железничком пругом преко Панчевачког моста, која пролази кроз централне зоне градова ...

подробнее

Идејни и Главни пројекат грађевинске реконструкције железничке пруге Ниш-Димитровград, деоница Ћеле Кула-Станичење (км 4+900 - км 64+152)

Постојећа једноколосечна железничка пруга Ниш-Димитровград-Граница Бугарске, изграђена је 1888. године ...

подробнее

Главни пројекат изградња другог колосека са пратећом инфраструктуром пруге: Београд Центар - Панчево Главна - Вршац - државна граница од км: 4+742 до км: 8+690

Циљ израде Главног пројекта је стварање услова за постепену реализацију плана реконструкције постојеће једноколосечне пруге у двоколосечну пругу од станице Београд Центар ...

подробнее

Latest news

Все новости