Саобраћајни институт ЦИП :: Друмски http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/tuneli/drumski/rss.html Листа вести ru http://www.sicip.co.rs/thumbnail/1a.jpg?thumbId=407&fileSize=8494&contentType=image/jpeg&lastModified=1274446261000 Саобраћајни институт ЦИП :: Друмски http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/tuneli/drumski/rss.html Санација и адаптација 13 тунела на путу м1.12 Ниш - Пирот http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/tuneli/drumski/story/1025/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%B8+%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0+13+%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B0++%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%83+%D0%BC1.12+%D0%9D%D0%B8%D1%88+-+%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82.html Траса магистралног пута М1.12 Ниш - Пирот кроз Сићевачку клисуру положена је на стрмој десној обали кањона реке Нишаве.

Пут је целомдужином практично усечен у кречњачку стену и на њему је пробијено 13 тунела укупнедужине 1045 м. Свих 13 тунела представљали су уско грло јер су били изведени сасмањеним габаритом, ширине коловоза 6.5м и висине у темену 4.0м. Како су тунелиуглавном били необложени постојало је процуривање воде различитог интензитета, азими су се по обиму тунела формирале леденице.

Санационим радовима,током 2005 и 2006 године, тунели су проширени за слободни профил висине 4.50м иширине коловоза од 7.10м. У свим тунелима пројектована је хидроизолација са дренажом,а као заштита хидроизолације пројектована је секундарна армирано бетонска конструкцијаминималне дебљине д = 30 цм. Прикупљена вода прихвата се дренажном цеви ø160 ммкоја је постављена обострано. Изведеним радовима значајно је повећан ниво услугеи сигурност учесника у саобраћају.

]]>
Fri, 21 May 2010 10:11:26 +0100 Друмски http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/tuneli/drumski/story/1025/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%B8+%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0+13+%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B0++%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%83+%D0%BC1.12+%D0%9D%D0%B8%D1%88+-+%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82
Пројекти нових тунела http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/tuneli/drumski/story/1026/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85+%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B0+.html У периоду од 2001.-2008. године, урађени су Идејни пројекти тунела на путним правцима Е-80 (Ниш-Димитровград), Е-75 (Лесковац-граница са БЈРМ), Е-763 (Београд-Пожега-Бољаре)

У периоду од 2001.-2008. године, урађени су Идејни пројекти тунела на путним правцима Е-80 (Ниш-Димитровград), Е-75 (Лесковац-граница са БЈРМ), Е-763 (Београд-Пожега-Бољаре). Е-70 (обилазница око Београда и Панчева),унутрашњег магистралног полупрстена (УМП) ина обилазној прузи Бели Поток-Винча-Панчево. Пројектовано је 30 тунела укупнедужине 31 000m.

]]>
Fri, 21 May 2010 10:13:21 +0100 Друмски http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/tuneli/drumski/story/1026/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85+%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B0+
Тунел "Топчидерско брдо" http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/tuneli/drumski/story/1027/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%BB++%22%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE+%D0%B1%D1%80%D0%B4%D0%BE%22.html Саобраћајни Институт ЦИП, je у оквиру идејног Пројекта саобраћајнице Унутрашњег Магистралног Полупрстена (УМП) од Улице Паштровићеве до Улице Др Милутина Ивковића урадио Идејни пројекат тунела "Топчидерско брдо".

Саобраћајни Институт ЦИП, je у оквиру идејног Пројекта саобраћајнице Унутрашњег Магистралног Полупрстена (УМП) од Улице Паштровићеве до Улице Др Милутина Ивковића урадио Идејни пројекат тунела "Топчидерско брдо". 

Улазни портал тунела, лоциран је у зони улице Бањичкихжртава, а излазни портал у улици Др МилутинаИвковића (према Аутокоманди).

Тунел "Топчидерско брдо" је пројектован садве одвојене тунелске цеви, свака за један саобраћајни смер. Дужина леветунелске цеви је 2 175m, а десне 2 170m. Светлипрофил је пројектован тако да је обезбеђена слободна висина над коловозом од4.70m, а на службеним стазама 2.50m. Укупна корисна ширина утунелу је 9,30m.Површина светлог отвора је 56m2

При пројектовању тунела коришћене су савремене методекласификације стенских маса, а пројектовање типова тунелских конструкција ињихово осигурање рађено је према новој аустријској методи (НАТМ). Тунелскаконструкција се састоји од примарне и секундарне конструкције. У зависности одкатегорија стенских маса које се смењују дуж тунела, примарна конструкција сесастоји од млазног бетона дебљине d=5cm-30cm, решеткастих челичних лукова, самобушећихсидара дужине l=3m и арматурне мреже. На примарну конструкцију поставља сехидроизолациони плашт од ПВЦ фолија. Секундарну конструкцију која профилишекорисни тунелски простор, чини свод од ливеног бетона дебљине d=30cm.

У тунелу су пројектоване попречне везе за пролаз интервентних возила,попречне везе за евакуацију пешака и нише за SOS телефоне и противпожарну заштиту. Пројектом је предвиђено осветљење,сигнализација и проветравање тунела. Проветравање се врши преко портала ивертикалних вентилационих шахтова. Надзор и управљање тунелом у нормалним иакцидентним ситуацијама врши се из командног центра, лоцираног у Ул. ДрМилутина Ивковића.

]]>
Fri, 21 May 2010 10:14:49 +0100 Друмски http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/tuneli/drumski/story/1027/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%BB++%22%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE+%D0%B1%D1%80%D0%B4%D0%BE%22
Магистрални пут M21деоница Пријепоље-Гостун-Државна граница http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/tuneli/drumski/story/1031/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%83%D1%82+M21%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%99%D0%B5-%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BD-%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0.html Главни пројекат санације тунелске облоге ID-61,ID-62 и ID-63

Главни пројекат санације тунелске облоге
ID-61,ID-62 и ID-63

]]>
Fri, 21 May 2010 14:45:35 +0100 Друмски http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/tuneli/drumski/story/1031/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%83%D1%82+M21%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%99%D0%B5-%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BD-%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0