Саобраћајни институт ЦИП :: Железнички http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/zeleznicki/rss.html Листа вести ru http://www.sicip.co.rs/thumbnail/mostzel.jpg?thumbId=728&fileSize=5563&contentType=image/jpeg&lastModified=1276083429000 Саобраћајни институт ЦИП :: Железнички http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/zeleznicki/rss.html Главни пројекат реконструкције улице Јурија Гагарина на делу испод железничке пруге у Новом Београду http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/zeleznicki/story/1017/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%88%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83+%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5+%D1%83+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83.html Железнички мост је система бетонски сандучасти континуални носач на 4 поља,распона L=40,0+54,0+54,0+40,0=188,0m.

Железнички мост је система бетонски сандучасти континуални носач на 4 поља,распона L=40,0+54,0+54,0+40,0=188,0m.

]]>
Thu, 27 May 2010 16:04:51 +0100 Железнички http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/zeleznicki/story/1017/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%88%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83+%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5+%D1%83+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83
Главни пројекат санације железничког моста преко реке Саве на км 5+260 пруге Остружница-Батајница http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/zeleznicki/story/1018/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BC+5260+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5+%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0.html Мост се састоји од 10 прилазних бетонских конструкција распона 27 метара и четири решеткасте просте греде распона 95,5 метара.

Мост се састоји од 10 прилазних бетонских конструкција распона 27 метара и четири решеткасте просте греде распона 95,5 метара.Укупна дужина моста је 658 метара.У току бомбардовања је била срушена једна прилазна и једна челична конструкција као и тешко оштећен речни стуб и решетке изнад њега.Мост је саниран и поново пуштен у саобраћај.

 

]]>
Thu, 27 May 2010 16:07:36 +0100 Железнички http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/zeleznicki/story/1018/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BC+5260+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5+%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
Главни пројекат железничког моста на км 41+061 пруге Суботица-Богојево-Државна граница http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/zeleznicki/story/1019/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BC+41061+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5+%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0.html Челична режеткаста конструкција моста је изведена од седам простих греда укупног распона Л=5х102,0+66,0+35,1.

Челична режеткаста конструкција моста је изведена од седам простих греда укупног распона Л=5х102,0+66,0+35,1.Оштећена је била крајња конструкција моста која је санирана.

 

]]>
Thu, 27 May 2010 16:08:37 +0100 Железнички http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/zeleznicki/story/1019/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BC+41061+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5+%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
Идејни и главни пројекат реконструкције и модернизације железничке пруге Београд-Ниш деонице Гиље-Ћуприја-Параћин http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/zeleznicki/story/1096/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%9D%D0%B8%D1%88+%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%93%D0%B8%D1%99%D0%B5-%D0%8B%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%9B%D0%B8%D0%BD.html ]]> Thu, 27 May 2010 00:25:40 +0100 Железнички http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/zeleznicki/story/1096/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%9D%D0%B8%D1%88+%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%93%D0%B8%D1%99%D0%B5-%D0%8B%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%9B%D0%B8%D0%BD Главни пројекат санације моста на км 0+794 пруге Сталаћ-Краљево-Пожега http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/zeleznicki/story/1098/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BC+0794+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%9B-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%B0.html Санација две челичне решеткасте конструкције, система просте греде, распона L=2x76,3m, ширине B=6,42m

Санација две челичне решеткасте конструкције, система просте греде, распона L=2x76,3m, ширине B=6,42m

]]>
Thu, 27 May 2010 00:26:16 +0100 Железнички http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/zeleznicki/story/1098/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BC+0794+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%9B-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%B0
Идејни пројекат другог колосека пруге Београд Центар-Панчево Главна-Вршац-Државна граница, нови железнички мост преко Тамиша http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/zeleznicki/story/1100/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B3+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4+%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80-%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE+%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%92%D1%80%D1%88%D0%B0%D1%86-%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%2C+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE+%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%B0+.html Решеткаста челична конструкција распона 80 m, пет спрегнутих конструкција распона по 32.0 m. Стубови су фундирани на шиповима.

Решеткаста челична конструкција распона 80 m, пет спрегнутих конструкција распона по 32.0 m. Стубови су фундирани на шиповима.

]]>
Thu, 27 May 2010 00:27:38 +0100 Железнички http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/zeleznicki/story/1100/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B3+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4+%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80-%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE+%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%92%D1%80%D1%88%D0%B0%D1%86-%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%2C+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE+%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%B0+
Идејни и Главни пројекат и стручни надзор за привремени монтажно-демонтажни железничко-друмски мост (МДМ) преко Дунава у Новом Саду http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/zeleznicki/story/1435/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82+%28%D0%9C%D0%94%D0%9C%29+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE+%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D1%83+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC+%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D1%83.html После НАТО бомбардовања Саобраћајни институт ЦИП је урадио пројекте и организовао изградњу и вршио стручни надзор за обнову 57 железничких и друмских мостова. Овај посао је рађен у изузетно тешким условима санкција, са разореном инфраструктуром и уз недостатак појединих материјала. Међутим, уз велико залагање и ентузијазам успели смо да у релативно кратком периоду оспособимо велики број мостова за саобраћај.

После НАТО бомбардовања Саобраћајни институт ЦИП је урадио пројекте и организовао изградњу и вршио стручни надзор за обнову 57 железничких и друмских мостова. Овај посао је рађен у изузетно тешким условима санкција, са разореном инфраструктуром и уз недостатак појединих материјала. Међутим, уз велико залагање и ентузијазам успели смо да у релативно кратком периоду оспособимо велики број мостова за саобраћај.

 У периоду обнове земље после НАТО бомбардовања урадили смо пројекте за порушене мостове у Новом Саду, између којих је и МД мост:

Укупна дужина моста је 433,5 метара. Мост је пројектован за мешовит железничко-друмски саобраћај, који се због ширине мостовске конструкције одвија наизменично у одређеним временским интервалима. Иако је пројектован да буде у експлоатацији најдуже до четири године, због одређених околности његова употреба је продужена, а у нашој компанији је из тог разлога урађен пројекат ојачања одређених елемената моста, што је уз стручни назор наших стручњака и реализовано. С овим побољшањима и уз адекватно и правовремено одржавање, функција овог моста је продужена до 2014 године, тј. до изградње новог друмско-железничког моста на месту срушеног лучног моста.

 

]]>
Thu, 27 May 2010 21:48:31 +0100 Железнички http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/zeleznicki/story/1435/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82+%28%D0%9C%D0%94%D0%9C%29+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE+%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D1%83+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC+%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D1%83