Саобраћајни институт ЦИП :: Снабдевање водом http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/snabdevanjeVodom/rss.html Листа вести ru http://www.sicip.co.rs/thumbnail/voda.jpg?thumbId=959&fileSize=8719&contentType=image/jpeg&lastModified=1276693597000 Саобраћајни институт ЦИП :: Снабдевање водом http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/snabdevanjeVodom/rss.html Техничка документација за заједничку изградњу регионалног система водоснабдевања општина Зубин Поток, Северна Косовска Митровица и Звечан http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/snabdevanjeVodom/story/1674/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D1%83+%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D1%83+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0+%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD+%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%2C+%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0+%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%B8+%D0%97%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BD.html Регионални водовод за водоснабдевање градова Зубин Поток, Звечан и Северна Косовска Митровица обухвата следеће кључне обjекте

Регионални водовод за водоснабдевање градова Зубин Поток, Звечан и Северна Косовска Митровица обухвата следеће кључне обjекте:

- Водозахват из акумулације Газиводе

- Постројење за пречишћавање воде за пиће

- Главни довод Ø500мм у дужини од око 25км

- Тунелску галерију за пролаз цевовода у дужини од око 900м

- Пупну станицу на главном доводу

- Резервоар на главном доводу

- Прекидну комору и објекте на цевоводу

Минимални капацитет регионалног водоводног сиситема је 140л/с а максимални око 250л/с. Водоводни систем ће снабдевати питком водом осим поменутих градова и бројна успутна насеља. Систем је опремљен савременом хидромашинском опремом, безбедним енергетским напајањем као и модерним уређајима за контролу рада свих кључних делова регионалног водовода. У склопу узраде пројектне документације спроведени и сви неопходни припремни радови као што су геолошка картирања и детаљна теренска испитивања, геодетска снимања објеката и траса цевовода  и сл.

]]>
Tue, 25 Mar 2014 14:52:15 +0100 Снабдевање водом http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/snabdevanjeVodom/story/1674/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D1%83+%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D1%83+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0+%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD+%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%2C+%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0+%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%B8+%D0%97%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BD
Идејни пројекат реконструкције и доградње водоводне мреже Сокобањe http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/snabdevanjeVodom/story/1130/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5+%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5+%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%9Ae.html Пројектом је утврђена основна дугорочна концепција развоја водоводног система Сокобање. Садашњи број сталних становника Сокобање износи око 8000. У туристичкој сезони укупан број становника и гостију износи 15-20.000.

Пројектом је утврђена основна дугорочна концепција развоја водоводног система Сокобање. Садашњи број сталних становника Сокобање износи око 8000. У туристичкој сезони укупан број становника и гостију износи 15-20.000. Анализом постојећег стања водоводне мреже утврђено је да притисци у мрежи достижу 7-8 бара, тако се често дешавају хаварије. 

Пројектом је предвиђено проширење постојећег водоводног система и подела на три висинске зоне уз додавање 2500м3 резервоарског простора. Усвојене су цеви од тврдог полиетилена. ]]>
Thu, 27 May 2010 00:58:27 +0100 Снабдевање водом http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/snabdevanjeVodom/story/1130/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5+%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5+%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%9Ae
Главноi пројекaт цевовода 1000мм у ул Стевана Филиповића у Железнику http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/snabdevanjeVodom/story/1132/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BEi+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BAa%D1%82+%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0+1000%D0%BC%D0%BC+%D1%83+%D1%83%D0%BB+%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B%D0%B0+%D1%83+%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83.html Пројектом је решен део проблема у водоснабдевању тзв. јужног приградског система београдског водовода који обухвата насеља Умку, Остружницу, Сремчицу, Моштаницу, Рушањ и Барајево.

Пројектом је решен део проблема у водоснабдевању тзв. јужног приградског система београдског водовода који обухвата насеља Умку, Остружницу, Сремчицу, Моштаницу, Рушањ и Барајево.

Цевовод Ø1000мм повезује резервоар I зоне „Жарково" са резервоаром "Железник" и постојећом пумпном станицом "Железник" која потисним цевоводом III висинске зоне снабдева резервоар „Сремчица".

Предвиђен је челични цевовод Ø1000мм, са свим објектима потребним за његово правилно функционисање (ваздушни вентил, испуст). Осим тога, предвиђена је унутрашња и спољна изолација, као и катодна заштита цевовода. ]]>
Thu, 27 May 2010 00:59:57 +0100 Снабдевање водом http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/snabdevanjeVodom/story/1132/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BEi+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BAa%D1%82+%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0+1000%D0%BC%D0%BC+%D1%83+%D1%83%D0%BB+%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B%D0%B0+%D1%83+%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83
Главни пројекат водоснабдевања насеља Биково http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/snabdevanjeVodom/story/1134/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%99%D0%B0+%D0%91%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE.html Становници Бикова се снабдевају питком водом из индивидуалних бунара. Вода из ових бунара не задовољава хигијенско-санитарне услове за воду за пиће, што указује на неопходност спровођења поступка припреме воде за пиће изградњом постројења за пречишћавање подземне воде и водоводне мреже за њену дистрибуцију до потрошача.

Становници Бикова се снабдевају питком водом из индивидуалних бунара. Вода из ових бунара не задовољава хигијенско-санитарне услове за воду за пиће, што указује на неопходност спровођења поступка припреме воде за пиће изградњом постројења за пречишћавање подземне воде и водоводне мреже за њену дистрибуцију до потрошача.

Пројектована је водоводна мрежа од тврдог полиетена, са припадајућом арматуром и фазонским комадима од ливеног гвожђа. Мрежа обезбеђује снабдевање становништва питком водом и противпожарну заштиту у насељу. ]]>
Thu, 27 May 2010 01:01:34 +0100 Снабдевање водом http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/snabdevanjeVodom/story/1134/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%99%D0%B0+%D0%91%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
Главни пројекат реконструкције магистралног цевовода од изворишта "Tаорска врела" до Косјерића http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/snabdevanjeVodom/story/1136/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%BE%D0%B4+%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B0+%22T%D0%B0%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0%22+%D0%B4%D0%BE+%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%98%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%9B%D0%B0.html Водовод у Косијерићу већ дужи низ година има проблема са доводним цевоводом из изворишта „Таорска врела“, који је од почетка свога рада доживео многобројне хаварије које су се углавном огледале у пуцању главног довода.

Водовод у Косијерићу већ дужи низ година има проблема са доводним цевоводом из изворишта „Таорска врела", који је од почетка свога рада доживео многобројне хаварије које су се углавном огледале у пуцању главног довода.

Пројектом је предвиђено да се водоводни систем састоји из следећих објеката:
- каптажа са захватањем воде из карстног извора „Таорска врела"
- постројење за пречишћавање воде у Косјерићу
- магистрални доводни цевовод од каптаже до постројења дужине 12,5км, пречника Ø250мм и Ø300мм, којим се до постројења транспортује сирова вода
- градски резервоар запремине 2х750м3
- дистрибутивна градска водоводна мрежа
Пројектом је предвиђена изградња новог магистралног довода у дужини од приближно 10км, од полиетиленских цеви. ]]>
Thu, 27 May 2010 01:02:35 +0100 Снабдевање водом http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/snabdevanjeVodom/story/1136/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%BE%D0%B4+%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B0+%22T%D0%B0%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0%22+%D0%B4%D0%BE+%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%98%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%9B%D0%B0
Главни пројекат довода сирове воде за оснежавање скијалишта Торник http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/snabdevanjeVodom/story/1138/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B0+%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA.html Предмет Главног пројекта довода сирове воде за оснежавање скијалишта Торник од акумулације Златибор на Црном Рзаву су захватање воде са вишег темељног испуста, црпна станица капацитета 60л/с, цевовод за транспорт воде до подножја скијалишта Торник дужине 2800м и резервоар запремине 2000м3. На доводу су предвиђени сви објекти за његово правилно функционисање – испусти и ваздушни вентили.

Предмет Главног пројекта довода сирове воде за оснежавање скијалишта Торник од акумулације Златибор на Црном Рзаву су захватање воде са вишег темељног испуста, црпна станица капацитета 60л/с, цевовод за транспорт воде до подножја скијалишта Торник дужине 2800м и резервоар запремине 2000м3. На доводу су предвиђени сви објекти за његово правилно функционисање - испусти и ваздушни вентили.

]]>
Thu, 27 May 2010 01:04:21 +0100 Снабдевање водом http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/snabdevanjeVodom/story/1138/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B0+%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA