Саобраћајни институт ЦИП :: Регулација река http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/regulacijaReka/rss.html Листа вести ru http://www.sicip.co.rs/thumbnail/reke.jpg?thumbId=958&fileSize=8161&contentType=image/jpeg&lastModified=1276693517000 Саобраћајни институт ЦИП :: Регулација река http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/regulacijaReka/rss.html Главни пројекат уређења и регулације Трновачке реке кроз село Велики Трновац http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/regulacijaReka/story/1678/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%92%D0%B5%D1%9A%D0%B0+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%A2%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B7+%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE+%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%A2%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86++.html Трновачка река на деоници кроз село Велики Трновац регулисана је низводно и у зони новоизграђеног друмског моста. Укупна дужина регулације износи 1205м и представља наставак регулационих радова у кориту Трновачке реке.

Трновачка река на деоници кроз село Велики Трновац регулисана је низводно и у зони новоизграђеног друмског моста. Укупна дужина регулације износи 1205м и представља наставак регулационих радова у кориту Трновачке реке. На разматраној деоници Трновачке реке усвојено је једногубо корито трапезног попречног пресека. Предвиђа се облагање речног корита (обала и дна) каменом у цементном малтеру, сем на деоници од 130м где се предвиђа армирано бетонска конструкција.

]]>
Tue, 25 Mar 2014 15:04:36 +0100 Регулација река http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/regulacijaReka/story/1678/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%92%D0%B5%D1%9A%D0%B0+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%A2%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B7+%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE+%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%A2%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86++
Главни пројекат аутопута Е-80, деоница Суково – Димитровград Регулација водотокова http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/regulacijaReka/story/1120/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0+%D0%95-80%2C+%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%A1%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE+%E2%80%93+%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4+%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+.html У склопу главног пројекта аутопута Е-80 урађене су регулације водотокова који су у колизији са трасом аутопута. Траса аутопута се на два места укршта са реком Нишавом и на том месту је предвиђено пресецање речног меандра.

У склопу главног пројекта аутопута Е-80 урађене су регулације водотокова који су у колизији са трасом аутопута. Траса аутопута се на два места укршта са реком Нишавом и на том месту је предвиђено пресецање речног меандра. Дужина регулације износи 350м. Скраћење трасе природног корита реке Нишаве у односу на регулацију је 1:2. Усвојено је корито трапезног попречног пресека, ширине у дну 10м и нагибом косина 1:2. Регулисано минор корито реке Нишаве је предвиђено од камена у цементном малтеру дебљине 50цм, на тампон слоју песковито - шљунковитог материјала дебљине 20цм. Камена облога се ослања на ножицу димензија 0,8х0,8м.

]]>
Thu, 27 May 2010 00:51:41 +0100 Регулација река http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/regulacijaReka/story/1120/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0+%D0%95-80%2C+%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%A1%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE+%E2%80%93+%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4+%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+
Главни пројекат реконструкције пруге Ниш – Димитровград Регулације водотокова http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/regulacijaReka/story/1122/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5+%D0%9D%D0%B8%D1%88+%E2%80%93+%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4+%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+.html Железничка пруга се укршта са реком Вранашницом, десном притоком реке Нишаве, на око 300м узводно од ушћа. Река Вранашница у широј зони железничког моста на прузи није регулисана.

Железничка пруга се укршта са реком Вранашницом, десном притоком реке Нишаве, на око 300м узводно од ушћа. Река Вранашница у широј зони железничког моста на прузи није регулисана. Корито реке нема довољан капацитет да спроведе меродавне протицаје, тако да je долазило до плављења моста. Укупна дужина регулисаног тока реке Врнашнице износи 320м. Усвојено је једногубо корито трапезног попречног профила, ширине корита у дну 8м и са нагибом косина 1:1,5. Речно корито се облаже каменом у цементном малтеру.

]]>
Thu, 27 May 2010 00:53:54 +0100 Регулација река http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/regulacijaReka/story/1122/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5+%D0%9D%D0%B8%D1%88+%E2%80%93+%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4+%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+
Главни пројекат обилазнице око Новог Пазара Регулације водотокова http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/regulacijaReka/story/1124/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%BE%D0%BA%D0%BE+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3+%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+.html Траса планиране саобраћајнице укршта се са трасом реке Рашке непосредо узводно од улива Људске реке и Рајчиновачког потока у реку Рашкку. Укупна дужина регулисаног тока реке Рашке износи 230м.

Траса планиране саобраћајнице укршта се са трасом реке Рашке непосредо узводно од улива Људске реке и Рајчиновачког потока у реку Рашкку. Укупна дужина регулисаног тока реке Рашке износи 230м. Усвојено је једногубо корито трапезног попречног пресека, ширине корита у дну 16м и са нагибима косина корита 1:1,5. Корито је таквог капацитета да прими и спроведе протицај једном у сто година. Предвиђено је облагање речног корита (обала и дна) каменом у цементном малтеру. Траса планиране саобраћајнице укршта се и са Људском реком. Регулација тока Људске реке извршена је на дужини од 220м. Предвиђено је једногубо корито трапезног попречног профила, ширине корита у дну 10м, обложено каменом у цементном малтеру.

]]>
Thu, 27 May 2010 00:55:08 +0100 Регулација река http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/regulacijaReka/story/1124/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%BE%D0%BA%D0%BE+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3+%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+
Главни пројекат аутопута Е-763, Београд – Јужни Јадран, Деоница: Уб – Лајковац Регулације водотокова http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/regulacijaReka/story/1126/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0+%D0%95-763%2C+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4+%E2%80%93+%D0%88%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8+%D0%88%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BD%2C++%D0%94%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%3A+%D0%A3%D0%B1+%E2%80%93+%D0%9B%D0%B0%D1%98%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86+%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+.html У склопу израде Главног пројекта регулације водотокова који су у колизији са пројектованом трасом : Безименог потока, потока Река, потока Кременац, реке Кладнице, Рукладске реке и Кусог потока.

У склопу израде Главног пројекта регулације водотокова који су у колизији са пројектованом трасом : Безименог потока, потока Река, потока Кременац, реке Кладнице, Рукладске реке и Кусог потока.

]]>
Thu, 27 May 2010 00:56:15 +0100 Регулација река http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/regulacijaReka/story/1126/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0+%D0%95-763%2C+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4+%E2%80%93+%D0%88%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8+%D0%88%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BD%2C++%D0%94%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%3A+%D0%A3%D0%B1+%E2%80%93+%D0%9B%D0%B0%D1%98%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86+%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+
Идејни пројекат регулације потока Јелезовац са ретензијом и потока Липице http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/regulacijaReka/story/1128/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0+%D0%88%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86+%D1%81%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%BE%D0%BC+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B5.html Поток Јелезовац је лева притока Каљавог потока и припада сливу Топчидерске реке. Највећа десна притока потока Јелезовац је поток Липице. Оба потока су бујичког карактера. Урбанизација насеља Јелезовац и територије читавог слива намеће потребу регулације ових потока да би се решио проблем екстремних поплавних таласа са овог слива.

Поток Јелезовац је лева притока Каљавог потока и припада сливу Топчидерске реке. Највећа десна притока потока Јелезовац је поток Липице. Оба потока су бујичког карактера.

Урбанизација насеља Јелезовац и територије читавог слива намеће потребу регулације ових потока да би се решио проблем екстремних поплавних таласа са овог слива.
Регулација потока Јелезовац је пројектована на дужини од 3379м. Предвиђено је као двогубо корито, димензионисано на стогодишњи протицај. Минор корито је због услова бурног течења обложено на читавом потезу ломљеним каменом у цементном малтеру, а мајор корито се хумизира. Нагиби косина су 1:1.5, а мајор корита 1:2.
Регулација потока Липице је пројектована на дужини од 1543м. Усвојено је корито трапезног попречног пресека са нагибом косина 1:1. Корито је на читавом потезу обложено ломљеним каменом у цементном малтеру. ]]>
Thu, 27 May 2010 00:57:06 +0100 Регулација река http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/regulacijaReka/story/1128/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0+%D0%88%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86+%D1%81%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%BE%D0%BC+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B5