Саобраћајни институт ЦИП :: Припрема воде за пиће http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/pripremaVodeZaPice/rss.html Листа вести ru http://www.sicip.co.rs/thumbnail/pice.jpg?thumbId=966&fileSize=8351&contentType=image/jpeg&lastModified=1276694156000 Саобраћајни институт ЦИП :: Припрема воде за пиће http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/pripremaVodeZaPice/rss.html Главни пројекат за припрему питке воде за додатно водоснабдевање Љига http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/pripremaVodeZaPice/story/1114/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%83+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D0%89%D0%B8%D0%B3%D0%B0.html Постојење је предвиђено за пречишћавање подземне воде, капацитета 2х5 л/с. Технолошки концепт обухвата аерацију, контактно ретензионирање, брзу пешчану филтрацију и завршну дезинфекцију.

Постојење је предвиђено за пречишћавање подземне воде, капацитета 2х5 л/с. Технолошки концепт обухвата аерацију, контактно ретензионирање, брзу пешчану филтрацију и завршну дезинфекцију. На постројењу се из подземне воде редукују вредности гвожђа, мангана и амонијака. Технолошке јединице су монтажног типа, а смештене су у посебном грађевинском објекту. Саставни део постројења су црпне станице и резервоар чисте воде.

]]>
Thu, 27 May 2010 00:47:31 +0100 Припрема воде за пиће http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/pripremaVodeZaPice/story/1114/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%83+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D0%89%D0%B8%D0%B3%D0%B0
Идејни пројекат постројења за припрему питке воде за насеља Биково http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/pripremaVodeZaPice/story/1116/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D1%9A%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%83+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%99%D0%B0+%D0%91%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE.html Капацитет планираног постројења за пречишћавање подземне воде из раније изведеног бунарског водозахвата је 7л/с. На постројењу се из подземне воде редукују вредности гвожђа, амонијака и арсена.

Капацитет планираног постројења за пречишћавање подземне воде из раније изведеног бунарског водозахвата је 7л/с. На постројењу се из подземне воде редукују вредности гвожђа, амонијака и арсена.

Усвојен је следећи технолошки поступак:
- аерација - дегазација
- контактно ретензионисање - таложење
- филтрација на брзим пешчаним филтерима (за уклањање гвожђа, амонијака и дела арсена)
- филтрација у филтру са посебном испуном уз дозирање ферисулфата (за коначну редукцију арсена)
- дезинфекција
- третман технолошких отпадних вода ]]>
Thu, 27 May 2010 00:48:56 +0100 Припрема воде за пиће http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/pripremaVodeZaPice/story/1116/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D1%9A%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%83+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%99%D0%B0+%D0%91%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
Главни пројекат постројења за припрему питке воде за Бачку Тополу http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/pripremaVodeZaPice/story/1118/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D1%9A%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%83+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%91%D0%B0%D1%87%D0%BA%D1%83+%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83.html Капацитет планираног постројења је 50л/с. Постројење подразумева технолошки концепт за редукцију гвожђа, мангана и амонијака из подземне воде, по принципу микробиолошке оксидације.

Капацитет планираног постројења је 50л/с. Постројење подразумева технолошки концепт за редукцију гвожђа, мангана и амонијака из подземне воде, по принципу микробиолошке оксидације. Објекти постројења су монтажног типа (челични) и постављени су на отворном простору без грађевинског објекта. Технолошле јединице су каскадни аератори, контактни базен и два брза самоиспирајућа филтра. Саставни део постројења је и резервоар чисте воде 1500м3 и пумпна станица чисте воде хидрофорског типа.

]]>
Thu, 27 May 2010 00:50:18 +0100 Припрема воде за пиће http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/pripremaVodeZaPice/story/1118/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D1%9A%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%83+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%91%D0%B0%D1%87%D0%BA%D1%83+%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83