Саобраћајни институт ЦИП :: Пречишћавање отпадних вода http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/preciscavanjeOtpadnihVoda/rss.html Листа вести ru http://www.sicip.co.rs/thumbnail/otpad.jpg?thumbId=965&fileSize=7781&contentType=image/jpeg&lastModified=1276694109000 Саобраћајни институт ЦИП :: Пречишћавање отпадних вода http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/preciscavanjeOtpadnihVoda/rss.html Идејни пројекат постројења за пречишћавање отпадних вода за село Левосоје – Општина Бујановац http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/preciscavanjeOtpadnihVoda/story/1108/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D1%9A%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%88%D1%9B%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE+%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%98%D0%B5+%E2%80%93+%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%91%D1%83%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86.html Планирано је постројење за пречишћавање санитарних отпадних вода капацитета 900ЕС у првој фази, са могућношћу проширења на 1200ЕС. Реципијент пречишћених отпадних вода је река Моравица.

Планирано је постројење за пречишћавање санитарних отпадних вода капацитета 900ЕС у првој фази, са могућношћу проширења на 1200ЕС. Реципијент пречишћених отпадних вода је река Моравица.

Усвојени технолошки концепт је двостепени третман који карактерише принцип активног муља. Поступак обухвата механичку прераду и микробиолошку обраду отпадних вода уз помоћ кисеоника из ваздуха, дифузном аерацијом. Суштину технолошког поступка који се односи на кључну фазу третмана - биоаерацију, чини примена унапређеног СБР процеса активног муља, где се у оквиру једног базена, у услковима континуираног протока, спроводи процес продужене биолошке аерације и накнадног таложења.

]]>
Thu, 27 May 2010 00:40:01 +0100 Пречишћавање отпадних вода http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/preciscavanjeOtpadnihVoda/story/1108/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D1%9A%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%88%D1%9B%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE+%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%98%D0%B5+%E2%80%93+%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%91%D1%83%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
Главни пројекат постројења за пречишћавање отпадних вода за All Homs ( Либија) http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/preciscavanjeOtpadnihVoda/story/1110/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D1%9A%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%88%D1%9B%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+All+Homs+%28+%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0%29.html Капацитет постројења је 60.000 ЕС. Постројење је пројектовано за 3 линије по 20.000 ЕС.

Капацитет постројења је 60.000 ЕС. Постројење је пројектовано за 3 линије по 20.000 ЕС. Технолошки концепт пречишћавања обухвата три сстепена пречишћавања:I степен обухвата механичку прераду (аутоматска решења, песколов). У оквиру I степена предвиђен је егализациони базен као део постојећег објекта који је започет са градњом, али није завршен.

II степен обухвата бииолошку прераду са дубинском аерацијом, по принципу продужене аерације, уз коју је предвиђено и накнадно таложење са рециклацијом муља.

III степен обухвата дубоко бистрење са коагулацијом на брзим двослојним филтрима.Завршна дезинфекција воде се обавља хипохлоритом. Реципијент пречишћених отпадних вода је суво речно корито, којим се воде транспортују до мора.

]]>
Thu, 27 May 2010 00:41:48 +0100 Пречишћавање отпадних вода http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/preciscavanjeOtpadnihVoda/story/1110/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D1%9A%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%88%D1%9B%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+All+Homs+%28+%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0%29
Главни пројекат постројења за пречишћавање санитарних отпадних вода за Дивчибаре http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/preciscavanjeOtpadnihVoda/story/1112/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D1%9A%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%88%D1%9B%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%94%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B5.html Постојеће постројење за пречишћавање отпадних вода је врло кратко време било у функцији, а сада је потпуно запушено и ван употребе. Предвиђено је да се планирано постројење за пречишћавање отпадних вода ради у две фазе, капацитета 2х5000ЕС.

Постојеће постројење за пречишћавање отпадних вода је врло кратко време било у функцији, а сада је потпуно запушено и ван употребе.

Предвиђено је да се планирано постројење за пречишћавање отпадних вода ради у две фазе, капацитета 2х5000ЕС. С обзиром на категорију водотока у који се упушта пречишћена вода (река Бела Каменица припада првој категорији) предвиђен је примарно - механичко пречишћавање, секундаарно-биолошко пречишћавање и терцијално пречишћаваање. Рад постројења је аутоматски. ]]>
Thu, 27 May 2010 00:45:32 +0100 Пречишћавање отпадних вода http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/preciscavanjeOtpadnihVoda/story/1112/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D1%9A%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%88%D1%9B%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%94%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B5