Очистка сточных вод

Идејни пројекат постројења за пречишћавање отпадних вода за село Левосоје – Општина Бујановац

Планирано је постројење за пречишћавање санитарних отпадних вода капацитета 900ЕС у првој фази, са могућношћу проширења на 1200ЕС. Реципијент пречишћених отпадних вода је ...

подробнее

Главни пројекат постројења за пречишћавање отпадних вода за All Homs ( Либија)

Капацитет постројења је 60.000 ЕС. Постројење је пројектовано за 3 линије по 20.000 ЕС ...

подробнее

Главни пројекат постројења за пречишћавање санитарних отпадних вода за Дивчибаре

Постојеће постројење за пречишћавање отпадних вода је врло кратко време било у функцији, а сада је потпуно запушено и ван употребе. Предвиђено је да се планирано постројење ...

подробнее