Печать Печать

Отправить другу

Главни пројекат уређења централне зоне Прешева

Централна зона Прешева, тј. градски трг уз објекат Општине и улица Маршала Тита су предмет уређења слободних површина и озелењавања. Укупна површина под интервенцијом износи 5660 м2.

Просторно решење у пројекту подразумева формирање јасне концепције централног градског трга са кружним саобраћајним током на раскрсници улица Маршала Тита и Рамиза Садикуа и ограничен је зградом Општине, Суда и џамијом. Предметну локацију обухвата и део улице маршала Тита, и реконструкција комплетне градске техничке инфраструктуре.

Функционално решење локације подразумева очување и додатно активирање градског трга, као и тротоара улице Маршала Тита, у функцији пешачке површине. Пешачки токови омогућавају несметано кретање, приступ постојећим објектима и новопланираним просторним елементима, фонтанама и чесми, као аутобуским стајалиштима. 

Предвиђено је поплочање пешачких површина трга и тротоара бехатон плочама, коцкама и брушеним каменим плочама у светлој и тамној нијанси. Шема поплочавања већег дела трга прати форму кружног тока раскрснице са наглашеним радијалним правцима.
Возврат