Саобраћајни институт ЦИП :: Саобраћајне површине http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/saobracajnePovrsine/rss.html Листа вести ru http://www.sicip.co.rs/thumbnail/presevo.jpg?thumbId=773&fileSize=9639&contentType=image/jpeg&lastModified=1276250707000 Саобраћајни институт ЦИП :: Саобраћајне површине http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/saobracajnePovrsine/rss.html Главни пројекат уређења централне зоне Прешева http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/saobracajnePovrsine/story/1297/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%92%D0%B5%D1%9A%D0%B0+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B5+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0.html Централна зона Прешева, тј. градски трг уз објекат Општине и улица Маршала Тита су предмет уређења слободних површина и озелењавања. Укупна површина под интервенцијом износи 5660 м2. Просторно решење у пројекту подразумева формирање јасне концепције централног градског трга са кружним саобраћајним током на раскрсници улица Маршала Тита и Рамиза Садикуа и ограничен је зградом Општине, Суда и џамијом. Предметну локацију обухвата и део улице маршала Тита, и реконструкција комплетне градске техничке инфраструктуре.

Централна зона Прешева, тј. градски трг уз објекат Општине и улица Маршала Тита су предмет уређења слободних површина и озелењавања. Укупна површина под интервенцијом износи 5660 м2.

Просторно решење у пројекту подразумева формирање јасне концепције централног градског трга са кружним саобраћајним током на раскрсници улица Маршала Тита и Рамиза Садикуа и ограничен је зградом Општине, Суда и џамијом. Предметну локацију обухвата и део улице маршала Тита, и реконструкција комплетне градске техничке инфраструктуре.

Функционално решење локације подразумева очување и додатно активирање градског трга, као и тротоара улице Маршала Тита, у функцији пешачке површине. Пешачки токови омогућавају несметано кретање, приступ постојећим објектима и новопланираним просторним елементима, фонтанама и чесми, као аутобуским стајалиштима. 

Предвиђено је поплочање пешачких површина трга и тротоара бехатон плочама, коцкама и брушеним каменим плочама у светлој и тамној нијанси. Шема поплочавања већег дела трга прати форму кружног тока раскрснице са наглашеним радијалним правцима. ]]>
Sat, 5 Jun 2010 23:41:50 +0100 Саобраћајне површине http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/saobracajnePovrsine/story/1297/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%92%D0%B5%D1%9A%D0%B0+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B5+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0