Печать Печать

Отправить другу

Генерални, Идејни и Главни пројекат обилазнице око Вршца од магистралног пута М1.9 (Е-70) Београд -Вршац до прикључка на магистрални пут М1.9 (Е-70) Вршац - Ватин

Година 2007. - 2009.

Пројектом је предвиђена саобраћајница дужине Л=7,9км са 2 саобраћајне траке и за брзину В=100kм/ч.

Предвиђено је да се саобраћај на правцу ка Румунији усмерава око Града. Саобраћајница има 2 денивелисана укрштаја са друмском саобраћајницом и железничком пругом.

Укупна површина пројектованог ковозног застора износи 87.820 м2, а у насип ће се уградити 496.000м3 материјала.

Возврат