Саобраћајни институт ЦИП :: Гранични прелази http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/granicniPrelazi/rss.html Листа вести ru http://www.sicip.co.rs/thumbnail/thumb-granicni_prelaz.jpg?thumbId=956&fileSize=8772&contentType=image/jpeg&lastModified=1276692926000 Саобраћајни институт ЦИП :: Гранични прелази http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/granicniPrelazi/rss.html Генерални, Идејни и Главни пројекат реконструкције и проширења Граничног прелаза Батровци на аутопуту Е-70, фазе 1а и фаза 2 http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/granicniPrelazi/story/1405/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%2C+%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%9A%D0%B0+%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0+%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%83+%D0%95-70%2C+%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%B5+1%D0%B0+%D0%B8+%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%B0+2.html Пројектом су предвиђене саобраћајно-технолошке и архитектонско-урбанистичке реконструкције, проширења и модернизације Граничног прелаза, са потребним пратећим садржајима инфраструктуре и опреме.

Пројектом су предвиђене саобраћајно-технолошке и архитектонско-урбанистичке реконструкције, проширења и модернизације Граничног прелаза, са потребним пратећим садржајима инфраструктуре и опреме. На тај начин добио се модеран и функционалан Гранични прелаз са 17 саобраћајних трака који задовољава све потребе корисника. Путницима је обезбеђено безбедно и минимално задржавање.

Интервенцијама у оквиру Комплекса Граничног прелаза Батровци између Републике Србије и Републике Хрватске на Ауто-путу Е-70, унапређено је, на нивоу саобраћајно-технолошке и архитектонско-урбанистичке реконструкције, проширење и модернизација површина, садржаја и објеката и груписање у функционалне целине путничко -царинског и робно-царинског терминала, са свим потребним пратећим техничко-технолошким елементима инфраструктуре и опреме.

 

]]>
Tue, 15 Jun 2010 12:49:29 +0100 Гранични прелази http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/granicniPrelazi/story/1405/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%2C+%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%9A%D0%B0+%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0+%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%83+%D0%95-70%2C+%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%B5+1%D0%B0+%D0%B8+%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%B0+2