Саобраћајни институт ЦИП :: Аутопутеви http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/autoputevi/rss.html Листа вести ru http://www.sicip.co.rs/thumbnail/autoput.jpg?thumbId=952&fileSize=9460&contentType=image/jpeg&lastModified=1276690386000 Саобраћајни институт ЦИП :: Аутопутеви http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/autoputevi/rss.html Идејни и Главни пројекат аутопута Е-761, деоница: Појате - Крушевац (Кошеви) http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/autoputevi/story/1652/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0+%D0%95-761%2C+%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%3A+%D0%9F%D0%BE%D1%98%D0%B0%D1%82%D0%B5+-+%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86+%28%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%29.html На нивоу Републике Србије овај аутопут има вишеструко значајну улогу, јер повезује централне деловеСрбије правцем исток – запад. Управо на темељима повезивања великих градова у долини Западне Мораве са два аутопутска правца, Коридором 10 (аутопут Е-75) и будућим Коридором 11 (аутопут Е-763), наметнула се потреба за израдом пројектно – техничке документације аутопута Е-761.

На нивоу Републике Србије овај аутопут има вишеструко значајну улогу, јер повезује централне деловеСрбије правцем исток - запад. Управо на темељима повезивања великих градова у долини Западне Мораве са два аутопутска правца, Коридором 10 (аутопут Е-75) и будућим Коридором 11 (аутопут Е-763), наметнула се потреба за израдом пројектно - техничке документације аутопута Е-761.  

Путни правац од Појата до Прељине повезује територију на подручју од седам општина и градова са око 467.000 становника и то: општина Ћићевац, општина Варварин, Град Крушевац, општина Трстеник, општина Врњачка Бања, Град Краљево и Град Чачак.

Деоница Појате - Крушевац, односно сектори 1, 2 и 3, који су обухваћени овим пројектом повезују територију три локалне заједнице са око 158.000 становника и то: општина Ћићевац, општина Варварин и Град Крушевац.

Пројектом је предвиђен аутопут дужине L=27,8km, са 4 саобраћајне траке,             2 зауставне траке, разделним појасом укупне ширине 30.0 м и за брзину V=130km/h.

На аутопуту су предвиђена 4 денивелисана укрштаја (петљe): реконструкција постојеће петље "Појате", петља "Ћићевац", "Крушевац" исток и "Крушевац" запад.

Предвиђена је изградња 25 мостова укупне дужине око Lm=4000m.

Траса будућег аутопута се креће долином реке Велике и Западне Мораве и пресеца многе притоке и из тог разлога предвиђене су следеће регулације: Јовановачке реке, Вратарске, реке Расине и Пепељуше.

]]>
Fri, 28 Feb 2014 10:32:03 +0100 Аутопутеви http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/autoputevi/story/1652/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0+%D0%95-761%2C+%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%3A+%D0%9F%D0%BE%D1%98%D0%B0%D1%82%D0%B5+-+%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86+%28%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%29
Главни пројекат аутопута Е-75, деоница: Горње поље - Царичина Долина http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/autoputevi/story/1654/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0+%D0%95-75%2C+%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%3A+%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%9A%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%99%D0%B5+-+%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0.html Предмет урађеног Главног пројекта, је деоница Горње Поље - Царичина Долина, аутопута Е -75, од Лесковца (Грабовница) до границе са БЈР Македонијом. Пројектом је предвиђен аутопут кроз брдовито-брежуљкаст терен, дужине Л=11.8км, са 4 саобраћајне траке, 2 зауставне траке, разделним појасом и за брзину V=100км/ч.

Предмет урађеног Главног пројекта, је деоница Горње Поље - Царичина Долина, аутопута Е -75, од Лесковца (Грабовница) до границе са БЈР Македонијом. Пројектом је предвиђен аутопут кроз брдовито-брежуљкаст терен, дужине Л=11.8км, са 4 саобраћајне траке, 2 зауставне траке, разделним појасом и за брзину V=100км/ч.

У коридору се налазе и остале постојеће саобраћајнице:  државни пут I реда М-1, железничка пруга Ниш- Скопље, као и државни пут II реда Р-214. Пројектован је тунел ²Предејане² дужине 1000 м и петља ²Предејане², која представља везу локалних саобраћајница насеља са аутопутем.

Овај пројекат аутопута на овој деоници, обухвата 26 мостова и пројекте инжењерских конструкција и конструкција зидова за заштиту од буке.

]]>
Thu, 27 Feb 2014 10:25:50 +0100 Аутопутеви http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/autoputevi/story/1654/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0+%D0%95-75%2C+%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%3A+%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%9A%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%99%D0%B5+-+%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
Генерални и идејни пројекат аутопута Е-763, деоница: Београд – Обреновац, трасом по левој обали реке Саве http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/autoputevi/story/1656/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0+%D0%95-763%2C+%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%3A+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4+%E2%80%93+%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%2C+%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%98+%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5.html Пројектом је предвиђен аутопут Сурчин-Обреновац дужине Л=17,6км за брзину V=120км/ч са 4 саобраћајне траке, 2 зауставне траке, разделним појасом и градска магистрална саобраћајница Нови Београд-Сурчин дужине Л=9,4км за брзину V=80км/ч.

Пројектом је предвиђен аутопут Сурчин-Обреновац дужине Л=17,6км за брзину V=120км/ч са 4 саобраћајне траке, 2 зауставне траке, разделним појасом и градска магистрална саобраћајница Нови Београд-Сурчин дужине Л=9,4км за брзину V=80км/ч. Уз идејни пројекат урађена је и Студија оправданости.

Пројектована су и два денивелисана укрштаја: петља Сурчин (на месту укрштаја са Београдском обилазницом) и петља Обреновац (на месту укрштаја са М-19 - Обреновачким путем).

На траси је предвиђен мост преко реке Саве и реке Колубаре, смештеним на месту ушћа Колубаре у Саву. Укупна дужина моста је 1766 м, са предвиђеним челичним главним распоном.

Траса у потпуности заобилази урбанизоване зоне, и заједно са планираном и пројектованом градском магистралном саобраћајницом од Београдске обилазнице до улице Војвођанске и Јурија Гагарина, чини квалитетну везу аутопута Београд - Јужни Јадран са градом Београдом.

Посебну предност овакве варијанте ове деонице аутопута, чини заобилажење зона клизишта,на десној обали Саве, као и увођење саобраћаја са аутопута у престоницу, преко високо-капацитативних саобраћајница на Новом Београду, а затим даље преко постојећих и нових мостова (мост преко Аде и мост Земун-Борча) у стари Београд, као и приградским насељима на левој обали Дунава.

]]>
Tue, 25 Feb 2014 10:15:26 +0100 Аутопутеви http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/autoputevi/story/1656/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0+%D0%95-763%2C+%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%3A+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4+%E2%80%93+%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%2C+%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%98+%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5
Главни пројекат аутопута Е-763, Сектор II Љиг - Пожега, деоница3: Таково - Прељина http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/autoputevi/story/1658/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0+%D0%95-763%2C++%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+II+%D0%89%D0%B8%D0%B3+-+%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%B0%2C+%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B03%3A+%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE+-+%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%99%D0%B8%D0%BD%D0%B0.html Пројектован је аутопут дужине Л=17 km са 4 саобраћајне траке, 2 зауставне траке разделним појасом од 4m. Од почетка деонице па до проласка кроз Брђанску клисуру траса је пројектована за брзину V=100км/ч. а други део деонице када се траса спусти долином реке Дичине за брзину V=120км/ч.

Пројектован је аутопут  дужине Л=17 km са 4 саобраћајне траке, 2 зауставне траке разделним појасом од 4m. Од почетка деонице па до проласка кроз Брђанску клисуру траса је пројектована за брзину  V=100км/ч. а други део деонице када се траса спусти  долином реке Дичине  за брзину  V=120км/ч.

Пројектована је једна денивелисана раскрсница -  "Прељина" , три тунела, од којих је један дужине 1км. Пројектовано је 25 мостова, од тога 6 дужих од 100m преко реке Дичине.

Пројектована су и два одморишта са комплетном услугом за  путнички и теретни саобраћај и пратећом инфраструктуром.

]]>
Mon, 24 Feb 2014 10:23:15 +0100 Аутопутеви http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/autoputevi/story/1658/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0+%D0%95-763%2C++%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+II+%D0%89%D0%B8%D0%B3+-+%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%B0%2C+%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B03%3A+%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE+-+%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%99%D0%B8%D0%BD%D0%B0
Главни пројекат аутопута Е-80, деоница: Чифлик - Станичење http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/autoputevi/story/1660/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0+%D0%95-80%2C+%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%3A+%D0%A7%D0%B8%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA+-+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%9A%D0%B5.html Дужина ове деонице аутопута Е-80 износи 12.07км. Пројектом је предвиђен аутопут за брзину V=120км/ч са 4 саобраћајне траке, 2 зауставне траке и разделним појасом.

Дужина ове деонице аутопута Е-80 износи 12.07км.  Пројектом је предвиђен аутопут за брзину V=120км/ч са 4 саобраћајне траке, 2 зауставне траке и разделним појасом.

Траса аутопута на овој деоници се пружа преко постојећег државног пута I реда М1.12 уском, вијугавом речном долином Нишаве. У овом коридору се налази и железничка пруга Ниш-Димитровград.

Како је траса на овој деоници у коридору постојећег државног пута I реда M1.12, пројектом је предвиђено проширење постојећег профила државног пута I реда до ширине од 10.70 m на десној коловозној траци и изградња нове леве коловозне траке. На траси аутопута пројектована су четири моста и четири надвожњака као и две врсте потпорних конструкција - потпорни зидови и потпорне конструкције од армиране земље.У циљу заштите од саобраћајне буке  предвиђена је изградња заштитних зидова против буке.

]]>
Fri, 21 Feb 2014 10:43:34 +0100 Аутопутеви http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/autoputevi/story/1660/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0+%D0%95-80%2C+%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%3A+%D0%A7%D0%B8%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA+-+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%9A%D0%B5
Главни пројекат аутопута Е-80, деоница: Црвена река - Чифлик http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/autoputevi/story/1662/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0+%D0%95-80%2C+%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%3A+%D0%A6%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0+-+%D0%A7%D0%B8%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA+.html Дужина ове деонице аутопута Е-80 износи 2.37км. Пројектом је предвиђен аутопут за брзину V=120км/ч са 4 саобраћајне траке, 2 зауставне траке и разделним појасом.

Дужина ове деонице аутопута Е-80 износи 2.37км.  Пројектом је предвиђен аутопут за брзину V=120км/ч са 4 саобраћајне траке, 2 зауставне траке и разделним појасом.

Траса аутопута на овој деоници се пружа речном долином Нишаве у коридору између реке, железничке пруге Ниш - Димитровград и постојећег државног пута I реда М1.12. На самом крају деонице траса аутопута се пружа преко постојећег магистралног пута М1.12 и прикључује на следећу деоницу аутопута Чифлик - Станичење.

На траси аутопута пројектовани су један мост преко реке Нишаве и железничке пруге и два подвожњака. У циљу заштите животне средине предвиђено је пречишћавање воде са коловоза сепараторима, пре упуштања у реципијенте.

]]>
Thu, 20 Feb 2014 10:57:19 +0100 Аутопутеви http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/autoputevi/story/1662/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0+%D0%95-80%2C+%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%3A+%D0%A6%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0+-+%D0%A7%D0%B8%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA+
Генерални пројекат аутопута Бања Лука - Добој http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/autoputevi/story/1375/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0+%D0%91%D0%B0%D1%9A%D0%B0+%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0+-+%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%98.html Пројектом је предвиђен аутопут дужине Л=72,1км са 4 саобраћајне траке, 2 зауставне траке, разделним појасом и за брзину до В=120kм/ч.

Пројектом је предвиђен аутопут дужине Л=72,1км са 4 саобраћајне траке, 2 зауставне траке, разделним појасом и за брзину до В=120kм/ч.

Пројектовано је 20 мостова укупне дужине Л=4,1км и 3 денивелисане раскрснице - Маховљани, Прњавор и Јаховац.

Предвиђено је да 6% трасе аутопута буде на објектима.

 

]]>
Tue, 15 Jun 2010 19:00:10 +0100 Аутопутеви http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/autoputevi/story/1375/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0+%D0%91%D0%B0%D1%9A%D0%B0+%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0+-+%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%98
Главни пројекат аутопута Е-763, деоница: Уб - Лајковац http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/autoputevi/story/1377/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0+%D0%95-763%2C+%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%3A+%D0%A3%D0%B1+-+%D0%9B%D0%B0%D1%98%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86.html Пројектом је предвиђен аутопут дужине Л=12,5км са 4 саобраћајне траке, 2 зауставне траке, разделним појасом и за брзину В=130kм/ч. Пројектована је једна денивелисана раскрсница - Чвор "Лајковац" и 13 мостова од којих су 4 дужа од 100 метара.

Пројектом је предвиђен аутопут дужине Л=12,5км са 4 саобраћајне траке, 2 зауставне траке, разделним појасом и за брзину В=130kм/ч.

Пројектована је једна денивелисана раскрсница - Чвор "Лајковац" и 13 мостова од којих су 4 дужа од 100 метара.

Пројектована су и 2 одморишта са паркингом за путнички и теретни саобраћај и пратећом инфраструктуром.

]]>
Tue, 15 Jun 2010 12:04:30 +0100 Аутопутеви http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/autoputevi/story/1377/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0+%D0%95-763%2C+%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%3A+%D0%A3%D0%B1+-+%D0%9B%D0%B0%D1%98%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
Главни пројекат аутопута Е-80, деоница: Суково - Димитровград http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/autoputevi/story/1379/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0+%D0%95-80%2C+%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%3A+%D0%A1%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE+-+%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4.html Пројектом је предвиђен аутопут дужине Л=8,3км са 4 саобраћајне траке, 2 зауставне траке, разделним појасом и за брзину В=120kм/ч.

Пројектом је предвиђен аутопут дужине Л=8,3км са 4 саобраћајне траке, 2 зауставне траке, разделним појасом и за брзину В=120kм/ч.

Пројектован је један тунел дужине 205 метара и 9 мостова, као и пројекти конструкција зидова за заштиту од буке. 

]]>
Tue, 15 Jun 2010 12:07:52 +0100 Аутопутеви http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/autoputevi/story/1379/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0+%D0%95-80%2C+%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%3A+%D0%A1%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE+-+%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
Главни пројекат аутопута Е-75, Ниш - Граница Македоније, деоница: Доњи Нерадовац - Српска Кућа http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/autoputevi/story/1381/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0+%D0%95-75%2C+%D0%9D%D0%B8%D1%88+-+%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B5%2C+%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%3A+%D0%94%D0%BE%D1%9A%D0%B8+%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86+-+%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%9A%D1%83%D1%9B%D0%B0.html Пројектом је предвиђен аутопут дужине Л=8,0км са 4 саобраћајне траке, 2 зауставне траке, разделним појасом и за брзину В=120kм/ч.

Пројектом је предвиђен аутопут дужине Л=8,0км са 4 саобраћајне траке, 2 зауставне траке, разделним појасом и за брзину В=120kм/ч.

Пројектована је једна денивелисана раскрсница и предвиђено је да постојећи магистрални пут М1 буде реконструисан и претворен у једну коловозну траку аутопута.

Урађени су и пројекти зидова за заштиту од буке. 

]]>
Tue, 15 Jun 2010 12:09:28 +0100 Аутопутеви http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/autoputevi/story/1381/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0+%D0%95-75%2C+%D0%9D%D0%B8%D1%88+-+%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B5%2C+%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%3A+%D0%94%D0%BE%D1%9A%D0%B8+%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86+-+%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%9A%D1%83%D1%9B%D0%B0
Измена Идејног пројекта аутопута Е-75 на деоници од Српске Куће до Левосоја http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/autoputevi/story/1383/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0+%D0%95-75+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8+%D0%BE%D0%B4+%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5+%D0%9A%D1%83%D1%9B%D0%B5+%D0%B4%D0%BE+%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%98%D0%B0.html Пројектом је предвиђен аутопут дужине Л=8,1км са 4 саобраћајне траке, 2 зауставне траке, разделним појасом и за брзину В=120kм/ч.

Пројектом је предвиђен аутопут дужине Л=8,1км са 4 саобраћајне траке, 2 зауставне траке, разделним појасом и за брзину В=120kм/ч. Предвиђено је да постојећи магистрални пут М1 буде реконструисан и претворен у једну коловозну траку аутопута.

У склопу деонице Доњи Нерадовац-Српска кућа-Левосоје испројектовано је 27 армирано-бетонских мостова,континуалних и простих греда. Преднапрегнути носачи су дужине око 35 метара.

Најдужи мост је дугачак око 250 метара.
 

]]>
Tue, 15 Jun 2010 12:11:28 +0100 Аутопутеви http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/autoputevi/story/1383/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0+%D0%95-75+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8+%D0%BE%D0%B4+%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5+%D0%9A%D1%83%D1%9B%D0%B5+%D0%B4%D0%BE+%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%98%D0%B0
Генерални пројекат аутопута Е-761, Пожега - Граница Републике Српске http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/autoputevi/story/1385/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0+%D0%95-761%2C+%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%B0+-+%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5.html Пројектом је предвиђен аутопут дужине Л=60,6км са 4 саобраћајне траке, 2 зауставне траке, разделним појасом и за брзину В=100kм/ч.

Пројектом је предвиђен аутопут дужине Л=60,6км са 4 саобраћајне траке, 2 зауставне траке, разделним појасом и за брзину В=100kм/ч.

Пројектовано је 5 денивелисаних раскрсница - Пожега, Злакуса, Мачкат, Кремна 1 и Котроман, 62 моста укупне дужине Л=14,5км и 22 тунела укупне дужине Л=12,8км.

]]>
Tue, 15 Jun 2010 12:12:46 +0100 Аутопутеви http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/autoputevi/story/1385/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0+%D0%95-761%2C+%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%B0+-+%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5
Генерални и Идејни пројекат Аутопута Е-70 - обилазнице око Београда http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/autoputevi/story/1387/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%90%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0+%D0%95-70++-+%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%BE%D0%BA%D0%BE+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0.html Пројектом је предвиђена аутопутна обилазница дужине Л=35,1км на деоници: Бубањ Поток - Винча - Панчево, са друмско-железничким мостом преко Дунава код Винче.

Пројектом је предвиђена аутопутна обилазница дужине Л=35,1км на деоници: Бубањ Поток - Винча - Панчево, са друмско-железничким мостом преко Дунава код Винче.

Пројектоване су и 4 денивелисане раскрснице.

Пројекат је израђен на основу услова надлежних институција, саобраћајних потреба и свестраног истраживања терена, са циљем да се добију рационална техничко-технолошка и просторно-урбанистичка решења, усаглашена са осталим корисницима простора у коридору, уз заштиту природе и споменика културе.

Кључна тачка на коридору је друмско-железнички мост преко Дунава, који по свим техничко-економским параметрима представља најзначајнији објекат на овом инфраструктурном коридору.

Главна конструкција моста изнад Дунава има 4 решеткасте просте греде укупне дужине 600 метара.

]]>
Tue, 15 Jun 2010 12:17:58 +0100 Аутопутеви http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/autoputevi/story/1387/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%90%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0+%D0%95-70++-+%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%BE%D0%BA%D0%BE+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
Генерални пројекат и Претходна студија оправданости аутопута Е-763, сектор 3: Пожега - Граница Црне Горе http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/autoputevi/story/1389/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0++%D0%95-763%2C+%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+3%3A+%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%B0+-+%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B5+%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5.html Пројектом је предвиђен аутопут дужине Л=106,0км са 4 саобраћајне траке, 2 зауставне траке, разделним појасом и за брзину од В=100kм/ч до В=120kм/ч.

Пројектом је предвиђен аутопут дужине Л=106,0км са 4 саобраћајне траке, 2 зауставне траке, разделним појасом и за брзину од В=100kм/ч до В=120kм/ч.

Предвиђено је да 40% трасе аутопута буде у објектима и на објектима (тунели и мостови).

Пројектовано је 97 мостова укупне дужине Л=27км, 58 тунела укупне дужине Л=19км и 4 денивелисане раскрснице - Пожега, Ариље, Ивањица и Дуга Пољана.

]]>
Tue, 15 Jun 2010 12:21:23 +0100 Аутопутеви http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/autoputevi/story/1389/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0++%D0%95-763%2C+%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+3%3A+%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%B0+-+%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B5+%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5
Идејни пројекат аутопута Е-763, сектор 1: Уб - Лајковац и сектор 2: Љиг - Пожега http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/autoputevi/story/1391/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0++%D0%95-763%2C+%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+1%3A+%D0%A3%D0%B1+-+%D0%9B%D0%B0%D1%98%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86+%D0%B8+%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+2%3A+%D0%89%D0%B8%D0%B3+-+%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%B0.html Пројектом је предвиђен аутопут дужине Л=72,0км са 4 саобраћајне траке, 2 зауставне траке, разделним појасом и за брзину од В=100kм/ч до В=120kм/ч.

Пројектом је предвиђен аутопут дужине Л=72,0км са 4 саобраћајне траке, 2 зауставне траке, разделним појасом и за брзину од В=100kм/ч до В=120kм/ч.

Предвиђено је да 20% трасе аутопута буде у објектима и на објектима (тунели и мостови).

Пројектовани су следећи тунели:
тунели бр.1 и бр.2, Савинац, Шарани, Брђани, Трбушани,Лаз, Муњино брдо, укупне дужине око 12км.

Урађени су и пројекти конструкција зидова за заштиту од буке.

]]>
Tue, 15 Jun 2010 12:22:45 +0100 Аутопутеви http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/autoputevi/story/1391/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0++%D0%95-763%2C+%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+1%3A+%D0%A3%D0%B1+-+%D0%9B%D0%B0%D1%98%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86+%D0%B8+%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+2%3A+%D0%89%D0%B8%D0%B3+-+%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%B0
Главни пројекат аутопута Е-75 Ниш - Граница Македоније, деоница: Левосоје - Букуревац http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/autoputevi/story/1491/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0+%D0%95-75+%D0%9D%D0%B8%D1%88+-+%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B5%2C+%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%3A+%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%98%D0%B5+-+%D0%91%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86.html Пројектом је предвиђен аутопут дужине Л=10,3км са 4 саобраћајне траке, 2 зауставне траке, разделним појасом и за брзину В=120kм/ч. Пројектом је предвиђен аутопут дужине Л=10,3км са 4 саобраћајне траке, 2 зауставне траке, разделним појасом и за брзину В=120kм/ч. Предвиђенa је изградња новог коловоза са леве стране постојећег пута М1 у пуној ширини Б=10,70м за смер вожње ка Нишу, а за смер вожње ка Македонији користиће се постојећи пут М1 уз одговарајућу реконструкцију постојеће коловозне конструкције и доградњу зауставне траке до пуног профила ширине Б=10,70м. Укрштања локалних путева са аутопутем су денивелисана, тако да су предвиђена 4 прелаза преко аутопута (надвожњака) и 4 прелаза кроз труп аутопута (подвожњака). Ова деоница аутопута је изграђена. ]]> Mon, 14 Jun 2010 13:35:20 +0100 Аутопутеви http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/autoputevi/story/1491/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0+%D0%95-75+%D0%9D%D0%B8%D1%88+-+%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B5%2C+%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%3A+%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%98%D0%B5+-+%D0%91%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86