Печать Печать

Отправить другу

Главни пројекти приступне мреже на локацијама: Стара Моравица, Мартонош, Плавинац 1 - Смедерево

Година реализације: 2007, 2008, 2009, 2010

Главни пројекти дају решења за изградњу приступних мрежа у насељима Стара Моравица (1600 телефонских прикључака), Мартонош (600 прикључака) и Плавинац 1 у Смедереву (600 прикључака). Ради се о телекомуникационим мрежама које треба да побољшају телефонски саобраћај на наведеним подручјима, али и да омогуће пренос широкопојасних сигнала. Примарне мреже су пројектоване као подземне, а развод је пројектован као подземан и делимично ваздушан. У свим наведеним местима пројектовани су нови разделници савремене модуларне изведбе.

 

Возврат