Печать Печать

Отправить другу

Главни пројекат адаптације безбедоносних система у згради централе пореске управе у улици Саве Машковића 3-5 у Београду

Година реализације: 2007

Циљ израде пројекта је обезбеђење поузданих безбедносних система, који треба да помогну у заштити људи и имовине у згради од великог значаја за државу. Пројековани су савремени системи за видео надзор у IP технологији, контролу приступа за запослене путем биометријских читача и за странке путем картица и металдетекторска врата као додатни вид заштите при уласку странака у објекат. Поред наведених новопројектованих система, урађена је провера и препројектовање постојећег противпровалног система. Врста опреме и наведени системи су одабрани на основу процене безбедносног ризика, а уз помоћ надлежних служби за праћење безбедности.

Возврат