Саобраћајни институт ЦИП :: Телекомуникационе мреже и инсталације http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/elektrotehnickiProjekti/telekomunikacioneMrezeIInstalacije/rss.html Листа вести ru http://www.sicip.co.rs/thumbnail/6a-800x600.jpg?thumbId=467&fileSize=5250&contentType=image/jpeg&lastModified=1275151958000 Саобраћајни институт ЦИП :: Телекомуникационе мреже и инсталације http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/elektrotehnickiProjekti/telekomunikacioneMrezeIInstalacije/rss.html Главни пројекат телекомуникационе инфраструктуре на железничком земљишту поред пруга ЈП ЖС путем реконструкције постојеће кабловске телекомуникационе инфраструктуре на коридорима пруга ЈП ЖС http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/elektrotehnickiProjekti/telekomunikacioneMrezeIInstalacije/story/1648/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%99%D0%B8%D1%88%D1%82%D1%83+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0+%D0%88%D0%9F+%D0%96%D0%A1+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%98%D0%B5%D1%9B%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0+%D0%88%D0%9F+%D0%96%D0%A1.html Пројекти обухватају оптички кабл капацитета 144 или 288 оптичких влакана дуж пруга железница Србије са комплетном грађевинском инфраструктуром и пасивном опремом по станицама. Поред телекомуникационог дела

Пројекти обухватају оптички кабл капацитета 144 или 288 оптичких влакана дуж пруга железница Србије са комплетном грађевинском инфраструктуром и пасивном опремом по станицама. Поред телекомуникационог дела, пројекат садржи и грађевинске елементе у делу одређивања трасе и конструктивних елемената планираних ТТ окана. Изградњом ове инфраструктуре обезбедиће се преносни пут за будуће савремене телекомуникационе системе. Циљ израде оптичке инфраструктуре је побољшање телекомуникационог саобраћаја и изнајмљивање капацитета заинтересованим субјектима.

]]>
Wed, 4 Sep 2013 15:49:24 +0100 Телекомуникационе мреже и инсталације http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/elektrotehnickiProjekti/telekomunikacioneMrezeIInstalacije/story/1648/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%99%D0%B8%D1%88%D1%82%D1%83+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0+%D0%88%D0%9F+%D0%96%D0%A1+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%98%D0%B5%D1%9B%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0+%D0%88%D0%9F+%D0%96%D0%A1
Главни пројекат адаптације Сервер сале у објекту Дирекције РФ ПИО у ул.А.Костића бр.9 у Београду http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/elektrotehnickiProjekti/telekomunikacioneMrezeIInstalacije/story/1650/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80+%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B5+%D1%83+%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83+%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%A0%D0%A4+%D0%9F%D0%98%D0%9E+%D1%83+%D1%83%D0%BB.%D0%90.%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%9B%D0%B0+%D0%B1%D1%80.9+%D1%83+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83+.html Пројектован је савремени центар за обраду података за потребе ПИО фонда у улици Александра Костића бр.9 у Београду.

Пројектован је савремени центар за обраду података за потребе ПИО фонда у улици Александра Костића бр.9 у Београду. Пројекат је мултидисциплинаран и обухвата поред информационог дела, машински, електроенергетски и архитектонски део, а све по TIER 3 стандарду који се примењује за ову врсту објеката. У овом центру ће се вршити обрада свих података који се стичу из свих ПИО центара у Србији са највишим степеном поузданости и тачности.

]]>
Wed, 4 Sep 2013 15:50:00 +0100 Телекомуникационе мреже и инсталације http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/elektrotehnickiProjekti/telekomunikacioneMrezeIInstalacije/story/1650/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80+%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B5+%D1%83+%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83+%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%A0%D0%A4+%D0%9F%D0%98%D0%9E+%D1%83+%D1%83%D0%BB.%D0%90.%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%9B%D0%B0+%D0%B1%D1%80.9+%D1%83+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83+
Главни пројекти уређења локација и инсталације уређаја за потребе оператера мобилне телефоније „VIP MOBILE“ http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/elektrotehnickiProjekti/telekomunikacioneMrezeIInstalacije/story/1039/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8+%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%92%D0%B5%D1%9A%D0%B0+%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%92%D0%B0%D1%98%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B5+%E2%80%9EVIP+MOBILE%E2%80%9C.html Предмет пројекта је уређење локација за потребе постављања опреме мобилног оператера. Уређење локације се односи на грађевинско архитектонску адаптацију простора, постављање антенских стубова, обезбеђење напајања електричном енергијом и громобранску заштиту.

Предмет пројекта је уређење локација за потребе постављања опреме мобилног оператера. Уређење локације се односи на грађевинско архитектонску адаптацију простора, постављање антенских стубова, обезбеђење напајања електричном енергијом и громобранску заштиту.

Пројекат инсталације уређаја мобилне телефоније даје решења инсталирања базне радио станице, коју чине кабинети мобилне телефоније, антенских система и њиховог међусобног повезивања. Пројекат даје прорачуне за начин постављања антенских система са усмеравањем антена.

]]>
Thu, 27 May 2010 18:03:59 +0100 Телекомуникационе мреже и инсталације http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/elektrotehnickiProjekti/telekomunikacioneMrezeIInstalacije/story/1039/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8+%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%92%D0%B5%D1%9A%D0%B0+%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%92%D0%B0%D1%98%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B5+%E2%80%9EVIP+MOBILE%E2%80%9C
Генерални пројекат са претходном студијом оправданости изградње оптичке инфраструктуре на железничкој мрежи Србије http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/elektrotehnickiProjekti/telekomunikacioneMrezeIInstalacije/story/1146/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%81%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B5+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D1%98+%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8+%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5.html Генерални пројекат даје техничко технолошко концепцију оптичке инфраструктуре, као и решења за изградњу грађевинске инфраструктуре за полагање цеви за удувавање оптичких каблова дуж пруга Србије посебно дуж Коридора Х. Пројектовани су оптички каблови капацитета 48 и 96 оптичких влакана.

Генерални пројекат даје техничко технолошко концепцију оптичке инфраструктуре, као и решења за изградњу грађевинске инфраструктуре за полагање цеви за удувавање оптичких каблова дуж пруга Србије посебно дуж Коридора Х. Пројектовани су оптички каблови капацитета 48 и 96 оптичких влакана.

]]>
Thu, 27 May 2010 23:30:39 +0100 Телекомуникационе мреже и инсталације http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/elektrotehnickiProjekti/telekomunikacioneMrezeIInstalacije/story/1146/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%81%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B5+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D1%98+%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8+%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
Главни пројекат адаптације безбедоносних система у згради централе пореске управе у улици Саве Машковића 3-5 у Београду http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/elektrotehnickiProjekti/telekomunikacioneMrezeIInstalacije/story/1148/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D1%83+%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5+%D1%83+%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8+%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5+%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B%D0%B0+3-5+%D1%83+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83.html Циљ израде пројекта је обезбеђење поузданих безбедносних система, који треба да помогну у заштити људи и имовине у згради од великог значаја за државу. Пројековани су савремени системи за видео надзор у IP технологији, контролу приступа за запослене путем биометријских читача и за странке путем картица и металдетекторска врата као додатни вид заштите при уласку странака у објекат.

Циљ израде пројекта је обезбеђење поузданих безбедносних система, који треба да помогну у заштити људи и имовине у згради од великог значаја за државу. Пројековани су савремени системи за видео надзор у IP технологији, контролу приступа за запослене путем биометријских читача и за странке путем картица и металдетекторска врата као додатни вид заштите при уласку странака у објекат. Поред наведених новопројектованих система, урађена је провера и препројектовање постојећег противпровалног система. Врста опреме и наведени системи су одабрани на основу процене безбедносног ризика, а уз помоћ надлежних служби за праћење безбедности.

]]>
Thu, 27 May 2010 23:32:28 +0100 Телекомуникационе мреже и инсталације http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/elektrotehnickiProjekti/telekomunikacioneMrezeIInstalacije/story/1148/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D1%83+%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5+%D1%83+%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8+%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5+%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B%D0%B0+3-5+%D1%83+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83
Пројекат оптималног управљања железничким саобраћајем »ОПТИМУС» са примером примене на „БЕОВОЗ“ http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/elektrotehnickiProjekti/telekomunikacioneMrezeIInstalacije/story/1150/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%99%D0%B0%D1%9A%D0%B0++%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%9B%D0%B0%D1%98%D0%B5%D0%BC+%C2%BB%D0%9E%D0%9F%D0%A2%D0%98%D0%9C%D0%A3%D0%A1%C2%BB+%D1%81%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5++%D0%BD%D0%B0+%E2%80%9E%D0%91%D0%95%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%97%E2%80%9C.html Железнички саобраћај представља сложен процес управљања ресурсима који учествују у планирању и извршењу реда вожње. Оперативна служба железнице је задужена за планирање и извршење реда вожње као основног тржишног производа железниког система.

Железнички саобраћај представља сложен процес управљања ресурсима који учествују у планирању и извршењу реда вожње. Оперативна служба железнице је задужена за планирање и извршење реда вожње као основног тржишног производа железниког система. 

Систем ОПТИМУС је радни алат који се користи у планирању и реализацији реда вожње. Намењен је Служби реда вожње и Оперативној служби у Централном и Подручним оперативним одељењима као и извршном особљу у Службеним местима. Користи се за прикупљање и смештање свих релевантних података који утичу на планирање и реализацију саобраћаја и уједно је експертски алат за планирање, праћење и регулисање саобраћаја.

Систем ОПТИМУС се састоји од пет заокружених функционалних целина - информационо процесних подсистема који информатизују и бележе поступке оперативних служби које учествују у планирању и извршењу железничког саобраћаја. Ове функционалне целине су организоване у два засебна система: Систем за израду реда вожње и Систем за реализацију планираног реда вожње, који су интегрисани у јединствен систем.

Све функциналне целине су организоване као локална мрежа радних станица оперативног особља на датој локацији и које су основни и целовит алат запослених при извршавању свакодневних радних задатака. Функционслне целине су међусобно повезане помоћу LAN и WAN мрежа на бази TCP/IP протокола.

Основни екрани система ОПТИМУС су графички приказ мреже пруга и графикон реда вожње.

На основним приказима се налазе сви релевантни подаци о саобраћају и стању инфраструктуре који су неопходни при планирању и регулацији саобраћаја.

Прикупљање података је мешовито организовано и може се реализовати као класична телефонска дојава, упис на терминалу или је аутоматизовано путем GPS/GPRS система.

]]>
Thu, 27 May 2010 23:34:26 +0100 Телекомуникационе мреже и инсталације http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/elektrotehnickiProjekti/telekomunikacioneMrezeIInstalacije/story/1150/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%99%D0%B0%D1%9A%D0%B0++%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%9B%D0%B0%D1%98%D0%B5%D0%BC+%C2%BB%D0%9E%D0%9F%D0%A2%D0%98%D0%9C%D0%A3%D0%A1%C2%BB+%D1%81%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5++%D0%BD%D0%B0+%E2%80%9E%D0%91%D0%95%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%97%E2%80%9C
Генерални пројекат интегрисаног телекомуникационог система ЈП „Железнице Србије“ http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/elektrotehnickiProjekti/telekomunikacioneMrezeIInstalacije/story/1152/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%88%D0%9F+%E2%80%9E%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5%E2%80%9C+.html Генерални пројекат обрађује телекомуникациони систем, који треба да омогући брз и квалитетан пренос података, говора и слике између службених места ЈП „Железнице Србије“. Ради се о интерактивној телекомуникационој мрежи која се базира на оптичким системима преноса. Поред основног циља да се обезбеди поузданост и благовременост преноса информација, који су у директној вези са успешним пословањем железница, циљ је да се обезбеде све услуге неопходне за савремено железничко пословање.

Генерални пројекат обрађује телекомуникациони систем, који треба да омогући брз и квалитетан пренос података, говора и слике између службених места ЈП „Железнице Србије". Ради се о интерактивној телекомуникационој мрежи која се базира на оптичким системима преноса. Поред основног циља да се обезбеди поузданост и благовременост преноса информација, који су у директној вези са успешним пословањем железница, циљ је да се обезбеде све услуге неопходне за савремено железничко пословање. Интегрисани телекомуникациони систем чине кабловска постројења (оптичка и бакарна), систем за пренос у SDH и DWDM технологији, железничке телефонске централе, специјални железнички системи пружних веза, радио системи (GSM-R) и сви појединачни информатички и телекомуникациони системи који користе ресурсе наведене оптичке инфраструктуре и савремених система за пренос.

 

 

 

]]>
Thu, 27 May 2010 18:53:50 +0100 Телекомуникационе мреже и инсталације http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/elektrotehnickiProjekti/telekomunikacioneMrezeIInstalacije/story/1152/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%88%D0%9F+%E2%80%9E%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5%E2%80%9C+
Главни пројекти приступне мреже на локацијама: Стара Моравица, Мартонош, Плавинац 1 - Смедерево http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/elektrotehnickiProjekti/telekomunikacioneMrezeIInstalacije/story/1154/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5+%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BC%D0%B0%3A+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0%2C+%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%88%2C+%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86+1+-+%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE++.html Главни пројекти дају решења за изградњу приступних мрежа у насељима Стара Моравица (1600 телефонских прикључака), Мартонош (600 прикључака) и Плавинац 1 у Смедереву (600 прикључака). Ради се о телекомуникационим мрежама које треба да побољшају телефонски саобраћај на наведеним подручјима, али и да омогуће пренос широкопојасних сигнала. Примарне мреже су пројектоване као подземне, а развод је пројектован као подземан и делимично ваздушан. У свим наведеним местима пројектовани су нови разделници савремене модуларне изведбе.

Главни пројекти дају решења за изградњу приступних мрежа у насељима Стара Моравица (1600 телефонских прикључака), Мартонош (600 прикључака) и Плавинац 1 у Смедереву (600 прикључака). Ради се о телекомуникационим мрежама које треба да побољшају телефонски саобраћај на наведеним подручјима, али и да омогуће пренос широкопојасних сигнала. Примарне мреже су пројектоване као подземне, а развод је пројектован као подземан и делимично ваздушан. У свим наведеним местима пројектовани су нови разделници савремене модуларне изведбе.

 

]]>
Thu, 27 May 2010 19:58:39 +0100 Телекомуникационе мреже и инсталације http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/elektrotehnickiProjekti/telekomunikacioneMrezeIInstalacije/story/1154/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5+%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BC%D0%B0%3A+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0%2C+%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%88%2C+%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86+1+-+%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE++
Техничка документација за изградњу радио мреже за потребе регулисања саобраћаја на деоницама пруга: Панчево – Вршац – Државна граница Рума – Шабац Сајлово – Орловат Врање – Прешево http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/elektrotehnickiProjekti/telekomunikacioneMrezeIInstalacije/story/1156/+%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D1%83+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE+%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%9A%D0%B0+%D1%81%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%9B%D0%B0%D1%98%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%3A+++%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE+%E2%80%93+%D0%92%D1%80%D1%88%D0%B0%D1%86+%E2%80%93+%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%A0%D1%83%D0%BC%D0%B0+%E2%80%93+%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%86+%D0%A1%D0%B0%D1%98%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE+%E2%80%93+%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82++%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%E2%80%93+%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE+.html Циљ израде техничке документације за изградњу радио мрежа је дефинисање концепта радио мреже дуж пруге са распоредом радио станица, на основу спроведених мерења на терену. Методама прорачуна зона покривања радио сигналом, коришћењем специјализованих софтвера, врши се избор адекватних места за постављање опреме, како би се обезбедио квалитетан сигнал. Поред наведеног, ова документација је неопходна за добијање дозвола за радио станицу, према Закону о телекомуникацијама, а коју издаје Републичка агенција за телекомуникације.

Циљ израде техничке документације за изградњу радио мрежа је дефинисање концепта радио мреже дуж пруге са распоредом радио станица, на основу спроведених мерења на терену. Методама прорачуна зона покривања радио сигналом, коришћењем специјализованих софтвера, врши се избор адекватних места за постављање опреме, како би се обезбедио квалитетан сигнал. Поред наведеног, ова документација је неопходна за добијање дозвола за радио станицу, према Закону о телекомуникацијама, а коју издаје Републичка агенција за телекомуникације.

]]>
Thu, 27 May 2010 20:04:25 +0100 Телекомуникационе мреже и инсталације http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/elektrotehnickiProjekti/telekomunikacioneMrezeIInstalacije/story/1156/+%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D1%83+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE+%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%9A%D0%B0+%D1%81%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%9B%D0%B0%D1%98%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%3A+++%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE+%E2%80%93+%D0%92%D1%80%D1%88%D0%B0%D1%86+%E2%80%93+%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%A0%D1%83%D0%BC%D0%B0+%E2%80%93+%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%86+%D0%A1%D0%B0%D1%98%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE+%E2%80%93+%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82++%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%E2%80%93+%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE+
Извођачки пројекат за сигналну и телекомуникациону опрему и инсталацију тунела „Липак“ на аутопутској обилазници око Београда http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/elektrotehnickiProjekti/telekomunikacioneMrezeIInstalacije/story/1158/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%92%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D1%83+%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%83+%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%83+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D1%83+%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B0+%E2%80%9E%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BA%E2%80%9C+%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%98+%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%BE+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0.html Пројекат обухвата следеће сигналне и телекомуникационе инсталације: Систем дојаве пожара, провале, видео надзор, интерфонске комуникације, систем контроле ваздуха, систем детекције саобраћаја, озвучење, систем радио веза, систем централног управљања и систем контроле саобраћајне сигнализације.

Пројекат обухвата следеће сигналне и телекомуникационе инсталације:

Систем дојаве пожара, провале, видео надзор, интерфонске комуникације, систем контроле ваздуха, систем детекције саобраћаја, озвучење, систем радио веза, систем централног управљања и систем контроле саобраћајне сигнализације. 

Ради се о веома сложеним телекомуникационим и сигналним системима чији је задатак да обезбеде прикупљање различитих информација о догађајима у тунелу и њихову централизацију и пренос до командног центра. Опрема je смештена у за то предвиђене нише у тунелу, а преносни пут се обезбеђује путем оптичког кабла или радио везом.

]]>
Thu, 27 May 2010 20:06:03 +0100 Телекомуникационе мреже и инсталације http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/elektrotehnickiProjekti/telekomunikacioneMrezeIInstalacije/story/1158/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%92%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D1%83+%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%83+%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%83+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D1%83+%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B0+%E2%80%9E%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BA%E2%80%9C+%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%98+%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%BE+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0