Печать Печать

Отправить другу

Главни пројекат реконструкције и подизања нивоа осигурања на путном прелазу у км. 4+531 пруге ТЕ „Колубара“ Велики Црљени – „Сушара“ Вреоци, ширине колосека 900 mm

Година реализације: 2010

Пројекат је на основу технологије одвијања саобраћаја на прузи и међусобног положаја пруге и пута на месту укрштања предвидео замену постојећег уређаја за ручно обезбеђење саобраћаја са уређајем за аутоматско обезбеђење саобраћаја преко прелаза, са новим путопрелазним сигналима и поставним справама полубраника и контролним сигналима на прузи. Пројекат је обухватио и уградњу друмске сигнализације. Пројекат су реализовали саобраћајни инжењери технолози и саобраћајни инжењери за друмски саобраћај, као и електроинжењери сигналне струке.

Возврат