Саобраћајни институт ЦИП :: Сигнално-сигурносна постројења http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/elektrotehnickiProjekti/signalnoSigurnosnaPostrojenja/rss.html Листа вести ru http://www.sicip.co.rs/thumbnail/signal.jpg?thumbId=957&fileSize=5981&contentType=image/jpeg&lastModified=1276693111000 Саобраћајни институт ЦИП :: Сигнално-сигурносна постројења http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/elektrotehnickiProjekti/signalnoSigurnosnaPostrojenja/rss.html Главни пројекат реконструкције и подизања нивоа осигурања на путном прелазу у км. 155+987 пруге Београд-Ниш-Прешево-државна граница, у Параћину http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/elektrotehnickiProjekti/signalnoSigurnosnaPostrojenja/story/1640/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%9A%D0%B0+%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D1%83+%D1%83+%D0%BA%D0%BC.+155987+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%9D%D0%B8%D1%88-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%2C+%D1%83+%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%9B%D0%B8%D0%BD%D1%83.html Пројекат је на основу технологије одвијања саобраћаја на прузи и међусобног положаја пруге и пута на месту укрштања предвидео замену постојећег уређаја за ручно обезбеђење

Пројекат је на основу технологије одвијања саобраћаја на прузи и међусобног положаја пруге и пута на месту укрштања предвидео замену постојећег уређаја за ручно обезбеђење саобраћаја са уређајем за аутоматско обезбеђење саобраћаја преко прелаза, са новим путопрелазним сигналима и поставним справама полубраника и контролним сигналима на прузи. Пројекат је обухватио и уградњу друмске сигнализације. Пројекат су реализовали саобраћајни инжењери технолози и саобраћајни инжењери за друмски саобраћај, као и електроинжењери сигналне струке.

]]>
Wed, 4 Sep 2013 15:45:16 +0100 Сигнално-сигурносна постројења http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/elektrotehnickiProjekti/signalnoSigurnosnaPostrojenja/story/1640/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%9A%D0%B0+%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D1%83+%D1%83+%D0%BA%D0%BC.+155987+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%9D%D0%B8%D1%88-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%2C+%D1%83+%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%9B%D0%B8%D0%BD%D1%83
Главни пројекат реконструкције и подизања нивоа осигурања на путном прелазу у км. 4+531 пруге ТЕ „Колубара“ Велики Црљени – „Сушара“ Вреоци, ширине колосека 900 mm http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/elektrotehnickiProjekti/signalnoSigurnosnaPostrojenja/story/1642/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%9A%D0%B0+%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D1%83+%D1%83+%D0%BA%D0%BC.+4531+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5+%D0%A2%D0%95+%E2%80%9E%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%E2%80%9C+%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%A6%D1%80%D1%99%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%E2%80%93+%E2%80%9E%D0%A1%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B0%E2%80%9C+%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%86%D0%B8%2C+%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B0+900+mm.html Пројекат је на основу технологије одвијања саобраћаја на прузи и међусобног положаја пруге и пута на месту укрштања предвидео замену постојећег уређаја за ручно обезбеђење саобраћаја са уређајем за аутоматско обезбеђење саобраћаја преко прелаза,

Пројекат је на основу технологије одвијања саобраћаја на прузи и међусобног положаја пруге и пута на месту укрштања предвидео замену постојећег уређаја за ручно обезбеђење саобраћаја са уређајем за аутоматско обезбеђење саобраћаја преко прелаза, са новим путопрелазним сигналима и поставним справама полубраника и контролним сигналима на прузи. Пројекат је обухватио и уградњу друмске сигнализације. Пројекат су реализовали саобраћајни инжењери технолози и саобраћајни инжењери за друмски саобраћај, као и електроинжењери сигналне струке.

]]>
Wed, 4 Sep 2013 15:45:48 +0100 Сигнално-сигурносна постројења http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/elektrotehnickiProjekti/signalnoSigurnosnaPostrojenja/story/1642/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%9A%D0%B0+%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D1%83+%D1%83+%D0%BA%D0%BC.+4531+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5+%D0%A2%D0%95+%E2%80%9E%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%E2%80%9C+%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%A6%D1%80%D1%99%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%E2%80%93+%E2%80%9E%D0%A1%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B0%E2%80%9C+%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%86%D0%B8%2C+%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B0+900+mm
Главни и монтажни пројекти реконструкције сигнално-сигурносних постројења на делу железничког чвора Београд од Батајнице до Новог Београда http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/elektrotehnickiProjekti/signalnoSigurnosnaPostrojenja/story/1644/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D1%9A%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D1%87%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4+%D0%BE%D0%B4+%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%B4%D0%BE+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0.html Основна сврха израде пројекта је извођење реконструкција осигурања у четири станице (Нови Београд, Земун, Земунско Поље и Батајница)

Основна сврха израде пројекта је извођење реконструкција осигурања у четири станице (Нови Београд, Земун, Земунско Поље и Батајница) и на три међустанична растојања (Нови Београд- Земун, Земун-Земунско Поље и Земунско Поље-Батајница) која омогућава обострани саобраћај на деоници двоколосечне пруге од Новог Београда до Батајнице, за потребе увођења БГ воза.

]]>
Wed, 4 Sep 2013 15:46:50 +0100 Сигнално-сигурносна постројења http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/elektrotehnickiProjekti/signalnoSigurnosnaPostrojenja/story/1644/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D1%9A%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D1%87%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4+%D0%BE%D0%B4+%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%B4%D0%BE+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
Главни пројекат замене постојећих система за контролу заузетости колосечних, скретничких и међустаничних одсека на пругама ПД „ТЕНТ“ Обреновац http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/elektrotehnickiProjekti/signalnoSigurnosnaPostrojenja/story/1646/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%98%D0%B5%D1%9B%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%83+%D0%B7%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85%2C+%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D1%92%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B0+%D0%9F%D0%94+%E2%80%9E%D0%A2%D0%95%D0%9D%D0%A2%E2%80%9C+%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86.html Пројекат је основа за реконструкцију осигурања три међустанична растојања (Обреновац-Стублине, Бргуле-Вреоци и Бргуле-Тамнава)

Пројекат је основа за реконструкцију осигурања три међустанична растојања (Обреновац-Стублине, Бргуле-Вреоци и Бргуле-Тамнава) и једне станице (Бргуле) у циљу замене шинских струјних кола којима је вршена контрола слободности колосека и скретница, са уређајима за бројање осовина, како би се избегао утицај параметара колосека (пробоји изолованих састава и запрљаност застора) на рад сигнално-сигурносних уређаја.

]]>
Wed, 4 Sep 2013 15:47:37 +0100 Сигнално-сигурносна постројења http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/elektrotehnickiProjekti/signalnoSigurnosnaPostrojenja/story/1646/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%98%D0%B5%D1%9B%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%83+%D0%B7%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85%2C+%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D1%92%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B0+%D0%9F%D0%94+%E2%80%9E%D0%A2%D0%95%D0%9D%D0%A2%E2%80%9C+%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
Студија замене струјних шинских кола са бројачима осовина на пругама ЈП „Железнице Србије“ http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/elektrotehnickiProjekti/signalnoSigurnosnaPostrojenja/story/1144/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D1%98%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%D1%81%D0%B0+%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B0+%D0%88%D0%9F+%E2%80%9E%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5%E2%80%9C.html У студији је обрађена замена струјних шинских кола бројачима осовина са техничком и економском анализом на пругама ЈП „Железнице Србије

У студији је обрађена замена струјних шинских кола бројачима осовина са техничком и економском анализом на пругама ЈП „Железнице Србије".

]]>
Thu, 27 May 2010 23:27:14 +0100 Сигнално-сигурносна постројења http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/elektrotehnickiProjekti/signalnoSigurnosnaPostrojenja/story/1144/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D1%98%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%D1%81%D0%B0+%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B0+%D0%88%D0%9F+%E2%80%9E%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5%E2%80%9C