Печать Печать

Отправить другу

Главни пројекат реконструкције, санације и адаптације постојећег објекта станичне зграде железничке станице у Димитровграду

Година 2005. - 2006.

Комплекс железничке станице у Димитровграду

 Станична зграда у Димитровграду је изграђена 1905. године по пројекту непознатог бечког архитекте у неокласичном стилу и представља један од најмонументалнијих грађевина ове врсте на датом подручју, а и шире.

Спратност објекта је По+П+1, са висинским акцентовањем у његовом централном делу и подрумом испод дела објекта. Дуж целог објекта са перонске стране се налази трем.

Укупна површина износи 850м2.

Пројектом су предвиђени радови на комплетном уређењу унутрашњости објекта са пренаменом дела простора у складу са технолошким захтевима зaједничке пограничне станице српске и бугарске железнице, као и царинских служби. Фасада је у складу са карактером заштићеног објекта очувана, тј. враћена у некадашње стање.

Објекат "Бугарског одмаралишта" у комплексу железничке станице у Димитровграду је спратности је По+П+1.

Укупна површина износи 848 м2.

Објекат је првобитно намењен за смештај железничара и свих осталих запослених.

Пројектом је предвиђена пренамена објекта у функцију смештаја Бугарске полиције и инспекције, са радовима на комплетном уређењу унутрашњости објекта у складу са технолошким захтевима. Фасада је у складу са карактером заштићеног објекта очувана, враћена у некадашње стање, а у деловима прилагођена новим потребама уз поштовање свих потребних услова.

У оквиру главног пројекта предвиђена је и изградња перона и перонских надстрешница, као и изградња колске ваге.

Возврат