Саобраћајни институт ЦИП :: Железничке зграде и станице http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/zeleznickeZgradeIStanice/rss.html Листа вести ru http://www.sicip.co.rs/thumbnail/zps.jpg?thumbId=1000&fileSize=11128&contentType=image/jpeg&lastModified=1276703565000 Саобраћајни институт ЦИП :: Железничке зграде и станице http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/zeleznickeZgradeIStanice/rss.html Главни пројекти нових железничких стајалишта "Камендин" и "Алтина" и реконструкција железничке станице Земун, за потребе саобраћаја возова из система "БГ Воз-а" http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/zeleznickeZgradeIStanice/story/1912/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B0+%22%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%22+%D0%B8+%22%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%22+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%BD%2C+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5+%D1%81%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%9B%D0%B0%D1%98%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B8%D0%B7+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%22%D0%91%D0%93+%D0%92%D0%BE%D0%B7-%D0%B0%22.html Пројектом је предвиђен развој железничког превоза путника на територији града Београда и његовог интегрисања у систем јавног превоза Града.

Пројектом је предвиђен развој железничког превоза путника на територији града Београда и његовог интегрисања у систем јавног превоза Града. Неопходни радови су на железничкој инфраструктури између службених места Батајница и Панчевачки Мост у циљу обезбеђења услова за успостављање тактног реда вожње возова, са интервалом од 15 минута. Израђени су главни пројекти новог железничког стајалишта "Алтина" у км 12+677, између станица Земун и Земунско Поље, и железничког стајалишта "Камендин" у км 15+423 између станица Земунско Поље и Батајница, на прузи Београд - Стара Пазова - Шид - Државна граница.

Стајалишта су опремљена перонима дужине 110m и ширине 4m, на којима су предвиђене надстрешнице дужине 30m. У стајалиштима је омогућен приступ лицима са посебним потребама, као и паркинг простор за путничке аутомобиле и бицикле.

У стајалишту ''Алтина'' је предвиђена изградња потходника који осим потреба стајалишта служи и за повезивање нових насеља Алтина и Плави Хоризонт који су непосредно са десне и леве стране стајалишта. У оквиру стајалишта ''Камендин'' налази се осигурани путни прелаз који се реконструише и проширује и опрема савременом коловозном конструкцијом од гумених панела.

 

]]>
Mon, 23 Mar 2015 12:59:29 +0100 Железничке зграде и станице http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/zeleznickeZgradeIStanice/story/1912/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B0+%22%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%22+%D0%B8+%22%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%22+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%BD%2C+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5+%D1%81%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%9B%D0%B0%D1%98%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B8%D0%B7+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%22%D0%91%D0%93+%D0%92%D0%BE%D0%B7-%D0%B0%22
Главни пројекат реконструкције, санације и адаптације постојећег објекта станичне зграде железничке станице у Димитровграду http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/zeleznickeZgradeIStanice/story/1483/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5%2C+%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B8+%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%98%D0%B5%D1%9B%D0%B5%D0%B3+%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5+%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D1%83+%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83.html Станична зграда у Димитровграду је изграђена 1905. године по пројекту непознатог бечког архитекте у неокласичном стилу и представља један од најмонументалнијих грађевина ове врсте на датом подручју, а и шире.

Комплекс железничке станице у Димитровграду

 Станична зграда у Димитровграду је изграђена 1905. године по пројекту непознатог бечког архитекте у неокласичном стилу и представља један од најмонументалнијих грађевина ове врсте на датом подручју, а и шире.

Спратност објекта је По+П+1, са висинским акцентовањем у његовом централном делу и подрумом испод дела објекта. Дуж целог објекта са перонске стране се налази трем.

Укупна површина износи 850м2.

Пројектом су предвиђени радови на комплетном уређењу унутрашњости објекта са пренаменом дела простора у складу са технолошким захтевима зaједничке пограничне станице српске и бугарске железнице, као и царинских служби. Фасада је у складу са карактером заштићеног објекта очувана, тј. враћена у некадашње стање.

Објекат "Бугарског одмаралишта" у комплексу железничке станице у Димитровграду је спратности је По+П+1.

Укупна површина износи 848 м2.

Објекат је првобитно намењен за смештај железничара и свих осталих запослених.

Пројектом је предвиђена пренамена објекта у функцију смештаја Бугарске полиције и инспекције, са радовима на комплетном уређењу унутрашњости објекта у складу са технолошким захтевима. Фасада је у складу са карактером заштићеног објекта очувана, враћена у некадашње стање, а у деловима прилагођена новим потребама уз поштовање свих потребних услова.

У оквиру главног пројекта предвиђена је и изградња перона и перонских надстрешница, као и изградња колске ваге.

]]>
Wed, 16 Jun 2010 12:47:40 +0100 Железничке зграде и станице http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/zeleznickeZgradeIStanice/story/1483/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5%2C+%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B8+%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%98%D0%B5%D1%9B%D0%B5%D0%B3+%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5+%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D1%83+%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83
Идејно решење и главни пројекат реконструкције станичне зграде у железничкој станици Краљево http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/zeleznickeZgradeIStanice/story/1485/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%9A%D0%B5+%D0%B8+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5+%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5+%D1%83+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D1%98+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8+%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%BE.html Станична зграда лоцирана је у комплексу Железничке станице Краљево, и заштићена је као споменик културе.

 Станична зграда лоцирана је у комплексу Железничке станице Краљево, и заштићена је као споменик културе.

Зидана је почетком 20.века као објекат По+П+1.

Правоугаоног је облика, симетричне композиције са централно постављеним вестибилом. Објекат је у централном делу приземан, а на крајевима-крилима спратан. Површина је око 1000 m2.

Пројектом санације, адаптације и реконструкције станичне зграде,предвиђена je:

  • адаптација простора у циљу прилагођавања планираној намени,према новим технолошким захтевима
  • замена и санација елемената завршне обраде (подова, зидова, плафона, унутрашње и фасадне столарије, степеништа, итд..)
  • санација међуспратних таваница са заменом дотрајалих слојева
  • рушење постојећег димњака котларнице и зидање новог димњака за повећани капацитет котларнице.
]]>
Wed, 16 Jun 2010 12:58:16 +0100 Железничке зграде и станице http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/zeleznickeZgradeIStanice/story/1485/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%9A%D0%B5+%D0%B8+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5+%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5+%D1%83+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D1%98+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8+%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%BE
Главни пројекат санације станичне зграде и Главни пројекат уређења простора око комплекса железничке станице Нова Пазова http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/zeleznickeZgradeIStanice/story/1487/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5+%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5+%D0%B8+%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%92%D0%B5%D1%9A%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%BE%D0%BA%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0.html У оквиру комплекса станице Нова Пазова предвиђено је уређење станичног простора и партера. Оријентација комплекса станице Нова Пазова, са колосечним постројењима по пружном правцу Београд - Суботица.

У оквиру комплекса станице Нова Пазова предвиђено је уређење станичног простора и партера. Оријентација комплекса станице Нова Пазова, са колосечним постројењима по пружном правцу Београд - Суботица.
Структура објекта је По+П+1, а укупна бруто површина је П~ 800М2.    

Објекат станичне зграде је функционално, као и конструктивно подељен на три целине и то: простор у ком су  смештена постројења СС и ТТ-а, простор самог станичног објекта, у ком су смештене службене просторије, као и вестибил и ресторан-чекаоница.

Главним пројектом реконструкције станичне зграде третирана је реконструкција и санација конструктивних елемената - темељних зидова, темеља и подних плоча, архитектонска концепција и материјализација унутрашњости објекта као и комплетна иновација облога и завршна обрада свих фасадних равни са припадајућим инсталацијама.

]]>
Wed, 16 Jun 2010 13:00:11 +0100 Железничке зграде и станице http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/zeleznickeZgradeIStanice/story/1487/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5+%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5+%D0%B8+%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%92%D0%B5%D1%9A%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%BE%D0%BA%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0