Печать Печать

Отправить другу

Пројекат постојећег стања зграде Народног Музеја у Београду

Година реализације: 2004

Зграда НАРОДНОГ МУЗЕЈА саграђена је 1903.године на севернозападној страни Трга Републике, а ограничена улицама Васином, Чика Љубином и улицом Лазе Пачуа. Испред главног, службеног улаза у зграду, још 1882 године подигнут је споменик Кнезу Михаилу. 

Пројектанти објекта, који су добили прву награду на Конкурсу 1901 године, професор архитекта Андра Стевановић и архитекта Никола Несторовић, имајући у виду значај установе каква је Управа фондова, пројектовали су палату у маниру неоренесансе са изванредном фасадном пластиком и унутрашњом декорацијом. На градњи објекта учествовали су тада најбољи извођачи грађевинских објеката и занатлије и уметници, познати по квалитету извођења ентеријерских радова, уз обилно коришћење тада најквалитетнијих и племенитих грађевинских материјала. 

 Ова институција чува национална културна добра од најранијих археолошких периода па до данас. Адаптацију зграде за потребе Музеја урадио је архитекта Бојко Павловић 1952 године.

Од 1960-65 године приступа се новој реконструкцији и адаптацији постојећег објекта, да би се удовољило потребама нове институције у њој. Тада се поново приступа конзерваторско- рестаураторским радовима. Овај пројектантски задатак поверен је архитектима професорима Александру Дероку и Петру Анагностију а статички прорачун архитекти, коструктеру, професору Оскару Храбовском. Пројектант ентеријера је архитекта Зоран Петровић.

Пројектанти Саобраћајног института ЦИП су израдили ажурну техничку документацију постојећег стања о објекту Народног музеја. Утврђен је физички капацитет објекта и валоризација свих елемената зграде: стање грађевине, статичка стабилност, стање фасада, ентеријера, свих инсталација и безбедности објекта од вандализма и пожара.
Укупна површина објекта износи око 10.730м2.

Возврат